بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجاز در میان کاربران ایرانی /نوشتة :حمید ضیایی‌پرور، سیدوحید عقیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی محصول فناوری‌های وب دو هستند. اغلب شبکه‌های اجتماعی سازوکاری را ایجاد کرده‌اند که کاربران بتوانند از طریق آن پیامی در صفحة مشخصات دوستان خود بگذارند. محقق به منظور ارزیابی وضعیت حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و سنجش دیدگاه آن‌ها دربارة میزان محبوبیت این شبکه‌ها در میان کاربران اینترنت در ایران اقدام به طراحی و اجرای یک پرسشنامه اینترنتی و پیاده‌سازی آن بر بستر یک پایگاه تخصصی نظرسنجی و افکارسنجی بر خط (آنلاین) کرد.
هدف اصلی این تحقیق، این بود که میزان نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی مورد نظر در این پژوهش را در میان کاربران ایرانی اینترنت مورد سنجش قرار دهد؛ همچنین محقق به دنبال کسب پاسخ سؤالاتی دربارة میزان نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی مختلف و تأثیر آن‌ها بر تحولات سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه انتخابات سال 1388 و مسائل بعد از آن بود. مقایسة بین شبکه‌های مختلف اجتماعی و میزان محبوبیت آن‌ها در میان کاربران اینترنت در ایران از دیگر هدف‌های این تحقیق بود که تا حدی زیادی به این اهداف نایل شد. دیگر بر اساس یافته این تحخقیق 78‌درصد کاربران اینترنت در ایران عضو یکی از انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. اکثریت کاربران شرکت‌کننده در این تحقیق، دارای وب‌نوشت بوده و از فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی به خوبی مطلع هستند. بیشتر پاسخگویان با این گویه موافق هستند که از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی در فضای مجازی توانسته‌اند دوستان دنیای واقعی خود را که پیشتر می‌شناخته‌اند، پیدا کرده و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. برای اغلب کاربران اینترنت در ایران شبکه‌های اجتماعی مجازی علاوه بر کارکرد دوست یابی، کارکرد کسب اطلاعات و اخبار را نیز دارد.
 

کلیدواژه‌ها