دیپلماسی عمومی و الگوی اسلامی آن /نوشتة : مسعود اخوان کاظمی، پروانه عزیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از مهم‌ترین تحولاتی که در دهه‌های اخیر در حوزة روابط بین‌الملل رخ داده است، ظهور بازیگران جدید در این عرصه مانند سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی (NGO)، شرکت‌های چند ملیتی، جنبش‌های جهانی، گسترش رسانه‌ها و حتی افزایش نقش افراد در عرصة روابط بین‌الملل است. این رخداد منجر به شکل‌گیری و گسترش شکل جدیدی از دیپلماسی در عرصة ارتباطات جهانی، تحت عنوان «دیپلماسی عمومی»، شده است. این نوع دیپلماسی که مکمل دیپلماسی متعارف سنتی محسوب می‌شود، پس از رویداد 11 سپتامبر به صورت گسترده‌تری مورد توجه سیاست‌گزاران خارجی دنیای غرب، و به‌ویژه آمریکا، قرار گرفته است.
پیشینة تاریخی دیپلماسی عمومی در آمریکا و غرب به بیش از یک سده باز نمی‌گردد، اما این شیوة دیپلماسی امروزه در دنیای غرب مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در مقابل، کشورهای جهان سوم و دولت‌های اسلامی از این شیوة دیپلماسی کمتر بهره می‌برند؛ در حالی که دیپلماسی عمومی در اسلام دارای پیشینه‌ای طولانی است و تاریخجة کاربرد آن به دوران رسالت پیامبر (ص) بازمی‌گردد. در واقع، پیامبر اسلام (ص) در کنار استفاده از دیپلماسی در چارچوب سنتی و مرسوم آن، از دیپلماسی عمومی برای برقراری ارتباط با ملت‌ها و انجام رسالت جهانی خود استفاده کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Diplomacy and its Islamic pattern Masood Akhavan Kazemi

چکیده [English]

One of the most important developments that has occurred in recent decades in the arena of international relations is the emergence of now actors in this field, such as international organizations, non-governmental organizations (NGO), multinational companies, global movements, media spread and even the increased role of persons in the arena of international relations.
This event has led to the forming and extending of a new form of deiplomacy in the field of global communications, which is called public diplomacy.
While public diplomacy has a long history in Islamic traditions and its applications backs to the prophet's era. Indeed the prophet along with the use of diplomacy in its traditional and conventional context, has used the public diplomacy to communicate with the nations and to accomplish his global mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diplomacy
  • public diplomacy
  • foreign policy
  • prophet of Islam