راهکارهای رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران/نوشتة :مهسا ماه‌پیشانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر چه هراس از اسلام (Islamophobia) و تهدید پنداشتن آن، ریشه در روابط اسلام و غرب دارد وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 م. و انتساب آن به اسلام‌گرایان این پدیده را وارد مرحلة نوینی کرد. آنچه وجه بارز ضدیت با جهان اسلام در دوران کنونب محسوب می‌گردد، اهمیت یافتن نقش رسانه‌های سنتی و نوین در شکل دادن به برداشت منفی از مسلمانان است؛ به ویژه اینکه انقلاب دیجیتالی صورت پذیرفته در ریز الکترونیک، فناوری اطلاعات و رایانه‌ها نه تنها ماهیت ارتباطات سیاسی بلکه ماهیت جنگ‌ها را نیز به طور چشمگیری دگرگون کرده است. بر همین اساس، امروزه جنگ و ضدیت غرب با جهان اسلام نه تنها در عرصة رسانه‌های سنتی بلکه در فضای سایبری نیز رخ می‌دهد. سردمداران غربی با ترکیب توانمندی نمادسازی، جامعه‌پذیری و الگوسازی رسانه‌های سنتی با قابلیت‌های رسانه‌های نوین همانند سرعت بالای انتشار مطالب، عدم محدودیت زمانی و مکانی تلاش گسترده‌ای را برای شکل دادن به افکار منفی جهانیان در مورد اسلام و ارائة تصویری خشن از مسلمانان شکل داده‌اند.
بر همین اساس، مقالة حاضر با بررسی ریشه‌ها و ابعاد ضدیت جهان غرب به سردمداری ایالات متحده آمریکا با جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران، نگاهی نیز به راهکارهای این کشور برای ضدیت با جهان اسلام و ایران اسلامی در دو عرصه رسانه‌های سنتی و نوین دارد.

کلیدواژه‌ها