راهکارهای رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران/نوشتة :مهسا ماه‌پیشانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر چه هراس از اسلام (Islamophobia) و تهدید پنداشتن آن، ریشه در روابط اسلام و غرب دارد وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 م. و انتساب آن به اسلام‌گرایان این پدیده را وارد مرحلة نوینی کرد. آنچه وجه بارز ضدیت با جهان اسلام در دوران کنونب محسوب می‌گردد، اهمیت یافتن نقش رسانه‌های سنتی و نوین در شکل دادن به برداشت منفی از مسلمانان است؛ به ویژه اینکه انقلاب دیجیتالی صورت پذیرفته در ریز الکترونیک، فناوری اطلاعات و رایانه‌ها نه تنها ماهیت ارتباطات سیاسی بلکه ماهیت جنگ‌ها را نیز به طور چشمگیری دگرگون کرده است. بر همین اساس، امروزه جنگ و ضدیت غرب با جهان اسلام نه تنها در عرصة رسانه‌های سنتی بلکه در فضای سایبری نیز رخ می‌دهد. سردمداران غربی با ترکیب توانمندی نمادسازی، جامعه‌پذیری و الگوسازی رسانه‌های سنتی با قابلیت‌های رسانه‌های نوین همانند سرعت بالای انتشار مطالب، عدم محدودیت زمانی و مکانی تلاش گسترده‌ای را برای شکل دادن به افکار منفی جهانیان در مورد اسلام و ارائة تصویری خشن از مسلمانان شکل داده‌اند.
بر همین اساس، مقالة حاضر با بررسی ریشه‌ها و ابعاد ضدیت جهان غرب به سردمداری ایالات متحده آمریکا با جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران، نگاهی نیز به راهکارهای این کشور برای ضدیت با جهان اسلام و ایران اسلامی در دو عرصه رسانه‌های سنتی و نوین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The US Media-Policies in Confrontation with Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Although Islamophobia and perceiving it as a threat is deep rooted in the relationship between West and Islam, yet the 9 / 11 events and accusing Islamists of carrying out the attacks was a turning point in this regard. The highlight of the opposing Islam in this new era, the Importance the role of traditional and modern media in this negative perception of Muslims and the effects of digital revolution changed not only the nature of political communication but also the nature of wars. Based on this assumption one cab say that hostility and war towards Islam is happening in both conventional media and modern cyber space. The frontrunners of the western civilization did their best to portray a negative and violent image of Islam and Muslims by composing the symbol-making and pattern-making power of traditional media with the potentials of modern media such as high speed and its ability that go beyond time & space. Thus this article attempts to evaluate the roots and dimensions of the west hostility under leadership of the US, towards Islamic world and Islamic republic of Iran exploring the mechanisms they use to confront Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media War
  • Western Hostility towards Islam
  • Media-Image of Muslims
  • Virtual Social Networks