تصویرسازی و کلیشه‌سازی هالیوود از مسلمانان بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود/ نوشتة :عبدالله بیچرانلو ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر شاهد برجسته‌تر شدن تصویر مسلمانان در رسانه‌های غرب و به طور خاص در هالیوود بوده‌ایم، تصویری که نزد اغلب مسلمانان، ناخوشایند، غیرمنصفانه، اغراق‌آمیز، خدشه‌دار و کلیشه‌ای جلوه کرده و نزد اغلب مخاطبان به ویژه مخاطبان غربی تهدیدآمیز، افراط گرایانه، مشارکت گریز و آشفته بوده است. نوشتار حاضر تلاش دارد با  به این سؤال پاسخ دهد که اسلام و مسلمانان، در فیلم‌های سینمایی هالیوود چگونه بازنمایی شده‌اند؟ بر این منمظور پنج فیلم ساخته شده در هالیوود در سه دهة 1980، 1990 و 2000 م. با روش کیفی تحلیل نشانه‌شناختی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این بررسی، ضمن تبیین موضوع بازنمایی رسانه‌ای و شرق‌شناسی، به عنوان چارچوب نظری بحث، کلیشه‌ها و انگاره‌های هالیوود در تمرکز بر مسلمانان ترسیم شده است

کلیدواژه‌ها