تصویرسازی و کلیشه‌سازی هالیوود از مسلمانان بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود/ نوشتة :عبدالله بیچرانلو ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر شاهد برجسته‌تر شدن تصویر مسلمانان در رسانه‌های غرب و به طور خاص در هالیوود بوده‌ایم، تصویری که نزد اغلب مسلمانان، ناخوشایند، غیرمنصفانه، اغراق‌آمیز، خدشه‌دار و کلیشه‌ای جلوه کرده و نزد اغلب مخاطبان به ویژه مخاطبان غربی تهدیدآمیز، افراط گرایانه، مشارکت گریز و آشفته بوده است. نوشتار حاضر تلاش دارد با  به این سؤال پاسخ دهد که اسلام و مسلمانان، در فیلم‌های سینمایی هالیوود چگونه بازنمایی شده‌اند؟ بر این منمظور پنج فیلم ساخته شده در هالیوود در سه دهة 1980، 1990 و 2000 م. با روش کیفی تحلیل نشانه‌شناختی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این بررسی، ضمن تبیین موضوع بازنمایی رسانه‌ای و شرق‌شناسی، به عنوان چارچوب نظری بحث، کلیشه‌ها و انگاره‌های هالیوود در تمرکز بر مسلمانان ترسیم شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hollywood’s Image-Making and Cliche-Making of Muslims

چکیده [English]

We have been witness to highlighting of the image of Muslims in the western media in general and in Hollywood in particular. This image has been an unpleasant, unfair, exaggerated and stereotyped one according to majority of Muslims, and has been a threatening, extremist, chaotic, and anti-participatory one according to the western audience. This article is an attempt to investigate the way that Islam and Muslims have been introduced in Hollywood movies. This article will analyze on five specific movies made in 1980s, 1990s, and 2000. In this investigation clarification of media- reintroducing and orienltalism will be used as theoretical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Muslims
  • Cinema
  • Hollywood
  • Orientalism
  • Re-introducing