اسلام هراسی در اروپا؛ بررسی موردی فلم «فتنه» /نوشتة : حسینعلی افخمی، محمد نیک‌ملکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اسلام هراسی طرح هدفمندی است که توسط دولت‌های غربی برای مقابله با رشد فزایندة گرایش به دین اسلام و بیداری اسلامی در غرب به ویژه در اروپا با منصف کردن اسلام به تروریسم و ... و بازنمایی دین اسلام به عنوان تهدیدی جدی برای جهان غرب و ادیان دیگر پس از 11 سپتامبر تاکنون در ابعاد شیعه هراسی و ایران هراسی با بهره‌گیری از رسانه‌های خبری دنبال می شود. در مقاله حار ضمن بررسی اجمالی مراحل اسلام هراسی و اشاره به برخی از آثار رسانه‌ای، موضع گیری‌ها، اقدامات مقامات و دولت‌های اروپایی در این خصوص، همچنین با پرداخت به بازنمایی اسلام در رسانه‌های اروپایی با اشاره به نتایج تحقیقی دربارة برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ای.آر.دی (ARD) و زد.دی.الف (ZDF) آلمان، در نهایت به تحلیل و نقد فیلم «فتنه» ساختة گریت و ایلدرز در زمینة اسلام هراسی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamophobia in Europe ; A case Study of Fitna Film

چکیده [English]

Islamophobia is a designed project planned by western governments to be used against the increasing tendency towards Islam in the west. This project is done by accusing Islam of terrorism and introducing Islam as a serious threat to the west and other religions. After the 9/ 11 events this project has been followed by two other components namely shiaphobia and Iranophobia. This articl briefly evaluates the different stages of Islamophobia in the west and looks at the positions and actions of western governments and authorities in this regard. It will then focus on TV programs of two German TV channels namely ZDF and ARD and finally will have a critical and analytical look at the Fitna film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamophobia
  • Orientalists
  • Fundamentalism
  • Islam and Terrorism
  • Netherlands
  • Fitna Film