گفتمان اسلام هراسی در آمریکا؛ مطالعه موردی فاکس نیوز /نوشتة : حسن مجیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اسلام هراسی واژه جدیدی است، اما در عمل دارای سابقه‌ای طولانی است. ارائة تصویری دهشتناک از اسلام شامل اسلام منصوص، شریعت اسلامی و مسلمانان، بعد از حوادث 11 سپنتامبر 2001 م. وارد مرحلة تازه‌ای شد. اگر علاقه‌مندان «جنگ با تروریسم» رسانه را اکسیژن تروریسم می‌دانند، رسانه همین نقش را برای اسلام هراسی نیز بازی می‌کند. مطالعات موجود نشان می‌دهد قبل از حوادث 11 سپتامبر نیز اسلام هراسی در اشکال مختلف وجود داشته است؛ در آن زمان از اسلام هراسی بیشتر برای منزوی کردن مسلمانان جوامع غربی و تحت فشار قرار دادن جهان اسلام و تغییر رفتار دولت‌ها بهره‌برداری می شد؛ لکن در عصر حاضر با شعار جنگ با تروریسم، اسلام هراسی زمینه‌ساز روانی تغییر برخی حکومت‌ها از جمله در عراق و افغانستان در دهة اول سدة میلادی شد. به هر ترتیب، نقش رسانه در اسلام هراسی چه به مثابه پروژه و چه پروسه، کلیدی است. این مقاله با بهره‌گیری از مدل تحلیل گفتمان فوکویی، گفتمان اسلام هراسی را نتیجة قدرت نو محافظه‌کاران آمریکایی و تلاش برای ایجاد دانایی متناسب با الگوی تسلط بر جهان معرفی می‌کند و گلیشه سازی شبکة خبری فاکس‌نیوز را در بازنمایی هراس‌آور اسلام در تابستان 1389 تحلیل می‌کند. مفروض مقاله این است که رسانه‌های آمریکایی از جمله فاکس‌نیوز، برخلاف شعار عینیت‌گرایی مانند بی‌طرفی و تعادل در عمل، به دنبال بر ساخته‌گرایی هستند؛ بدین معنا که نه به دنبال بازتاب آیینه‌وار واقعیت بلکه داده‌های جهان را با دخل و تصرف و پردازش منعکس می‌کنند.
به نظر می‌رسد گفتمان اسلام هراسی در دورة اوباما تغییر درون گفتمانی شده و البته، در قالب های دیگری ادامه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

islamophobia discourse in the united stae, acase study of fox news

چکیده [English]

Although Islamophobia is a new word but in practice it has a long history. To present a terrible image of Islam including the holy text from which it derives, the shari’a , and Muslims entered in a new phase after September 11th events. If the supporters of “ war on terrorism” assume media as the oxygen for terrorism, we can assume the same role for media when it comes to Islamophobia. Studies show that even prior to 9/11 there were some certain types of Islamophobia. At the time Ismaophobia was used to isolate Muslims in western societies and to put pressure on Islamic world to change the behavior of Islamic governments. But now using the slogan of “war on terrorism” Islamophobia paved the way for regime change in Iraq and Afghanistan. This article, by using a Foucaultian Discourse Analysis, will attempt to analyze the Islamophobia discourse arguing that it is the result of American neo-conservatives in an attempt to dominate the world. In doing this, the author will evaluate Fox News role and shows how channels like this do not want to reflect the realities as they are but rather they reflect the information after filtering them according to their views and priorities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamophobia
  • America
  • Terrorism
  • September 11
  • Fox News