مختصات جنگ نرم در دیدگاه رهبری انقلاب اسلامی/ نوشتة : هادی بلالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

م
رویارویی مستکبرین و مستضفین قدمتی به طول تاریخ داشته است و این دو گروه به ازای تاریخ به تقابل و منازعه با یکدیگر برخواسته‌اند. در عصر کنونی تقابل فرهنگ این دو گروه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و استکبار جهانی (آمریکا و صهیونیزم) در حال شکل‌گیری است. به دلیل عدم قدرت در جنگ نظامی و سخت علیه جمهوری اسلامی، دشمنان این کشور به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی  سیاسی و اجتماعی روی آوردند تا با سست کردن پایه‌های اعتقادی و فکری و فرهنگی مردم و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی به اهداف شوم خود دست یابند.
این جنگ فضا، سلطة انگیزه‌ها و اهدافی چون استحاله، براندازی و بی‌ثباتی را پیگیری می‌کند، در شرایطی که دشمنان ابزارها و شیوه‌هایی برای پیشبرد اهداف خود به کار گرفته‌اند که از آن جمله ابزار رسانه‌‌ها تبلیغات گسترده علیه نظام اسلامی است. در این میان وظیفه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی نیز از طریق راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی غرب قابل تأمل است. در این نوشتار به بررسی انگیزه‌ها، اهداف، شیوه‌ها و ابزار تهاجم غربی و جنگ نرم و راه‌های مقابله با آن پرداخته‌ایم.
 

کلیدواژه‌ها