جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی بررسی انتقادی کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی /نوشتة : علی جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی نظری و فلسفی پارادایم تنوع فرهنگی یونسکو و نیز اصول حقوقی پشتیبانی کنندة آن، به نقد کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی می‌پردازد و با اشاره به حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی و ساختن جهانی سرشار از معنویت و عدالت، دولت جمهوری اسلامی را از ورود در کنوانسیون نهی می‌کند. کنوانسیون تنوع بیان‌های فرهنگی که در واقع بستر به رسمیت شناختن تکثیر فرهنگی است خود زمینه‌ساز و یکی از عوامل مهم جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لذا فهم مبانی و مبادی آن برای برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان رسانه‌ای اهمیت بالایی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic and Diversity of UNESCO Culture Critical Review of the Convention on Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions

چکیده [English]

The present paper while examining theoretical and philosophical foundations of the UNESCO cultural diversity paradigm as well as the legal principles supporting it, criticizes the Convention on Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions and pointing to a growing movement of the Islamic Revolution in building a world full of spirituality and justice, forbids the government of the Islamic Republic of Iran in joining the Convention. The Convention on Diversity of Cultural Expressions, which is in fact the basis for recognition of cultural pluralism, in itself is preparing the ground and is one of the most important factors of the soft warfare against the Islamic Republic of Iran. Therefore, understanding its principles and foundations is very important for the media planners and programmers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural diversity
  • cultural development
  • cultural pluralism
  • peace
  • development
  • global declaration of cultural diversity
  • Islamic culture