بازنمایی اسلام و ایران در رسانه‌های غرب /نوشتة : عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تحول در بازنمایی رسانه‌ای اسلام و ایران در رسانه‌های تصویری غرب در طول دهه‌های اخیر، به ویژه در ابتدای هزاره جدید، تجزیه و تحلیل می‌شود و تلاش شده است نکات و مسائل اساسی در محصولات این رسانه‌ها در بازنمایی ایران و اسلام، تبیین شوند. در این میان بازنمایی اسلام پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میلادی و بازنمایی ایران، پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، به عنوان موضوعاتی اساسی و مورد تمرکز فعالیت رسانه‌های غرب و به طور خاص، بررسی و راهبردهای رسانه‌ای اتخاذ شده در این زمینه‌ها نیز تشریح شده است. برای این منظور، آثار مختلف رسانه‌ای شامل فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه متعددی، معرفی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها