انقلاب آیینی و رسانه‌های جمعی بعد از انقلاب اسلامی /نوشتة : دکتر احمد میرعابدینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، از بهمن 1357 تاکنون، از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته و عنوان‌های مختلفی یافته است. کارشناسان حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی، در کتاب‌ها، مقاله‌ها و گزارش‌های خود، این رویداد را به گونه‌های متفاوتی توصیف، تفسیر، تحلیل، تبیین و نام‌گذاری کرده‌اند. در این مقاله، نویسنده به یاری پژوهش‌های حوزة روابط دین، سیاست و ارتباطات اجتماعی، رابطة انقلاب اسلامی و رسانه‌های جمعی در ایران را با رویکردی آیینی (ritual approach) مورد مطالعه قرار داده است. این رویکرد، به نظر می‌رسد، تا حدی تازگی دارد و تاکنون مورد توجه قرار نگرفته یا کمتر موضوع بررسی بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ritual Revolution and Mass Media after the Islamic Revolution

چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, from Bahman 1357 (January/February 1979) up to the present time, has been studied from various angles and has taken different titles. Experts in the fields of social and human sciences, in their books, articles and reports, have interpreted, analyzed, elucidated and named this event in different ways. In this present paper, the author with the help of researches in the field of relations of religion, politics and social relations, has surveyed the relationship between the Islamic Revolution and the mass media in Iran with a ritual approach. It seems that this approach is somehow new and so far has not been addressed or has less been the subject of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ritual
  • ritual communications
  • media semantics
  • redundant
  • code
  • metaphor
  • myth
  • Friday prayers
  • the Islamic Revolution
  • media