تأثیر انقلاب اسلامی بر کارکرد رسانه‌ها با مطالعة موردی در حقوق مطبوعات /نوشتة : دکتر محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسالت‌مند و متعهد بودن رسانه از جمله موضوعات چالش‌برانگیز در عصر ارتباطات است. برخی با آن مخالف‌اند و برخی دیگر موافق. منافات با فلسفه وجودی رسانه، مغایرت با اصل گردش آزاد اطلاعات و نادیده گرفتن حق انتخاب مخاطبان، از جمله دلایل مخالفان این نظریه است. موافقان هم ضمن پاسخ به دلایل یادشده به یافته‌های علمی و تجربه‌های عملی اشاره می‌کنند. انقلاب اسلامی ایران و رهبران اصلی آن با پذیرش و بسط نظریة مذکور، حتی تلاش کنند تا آن را وارد اسناد و متون حقوقی کرده و نهادینه سازند. مقالة حاضر پس از بررسی مبانی و آثار این نظریه، رسالت قانونی مطبوعات را به طور خاص مورد مطالعه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the Islamic Revolution on Function of Media Case study: Press Rights

چکیده [English]

To be mission-oriented and committed is among the challenging issues concerning the media in the age of communication. Some disagree with it while others agree. Contradictions with the existential philosophy of the media, contradiction with the principle of the free flow of information, and disregarding the right of the audience to choose are among the reasons of those opposing this theory. Those who agree, while responding to the aforementioned reasons, refer to the scientific findings and practical experiences. The Islamic Revolution of Iran and its main leaders, while adopting and developing the aforementioned theory, even try to incorporate it into legal documents and texts and institutionalize it.
The present paper, after examining the foundations and effects of this theory, specifically surveys the legal mission of the press

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic Revolution
  • press mission
  • press law
  • free flow of information