رسانه سازی اتاق‌های فکر آمریکایی نمایی دیگر از جنگ نرم /نوشتة: مهسا ماه پیشانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با جهانی آطلاعات، گسترش پیشرفت های تکنولوژیک و اهمیت یافتن جنبه نرم افزاری قدرت و جنگ در جهان امروز نقش ” اتاق‌های فکر“ (tink tanks) در ایالات متحده آمریکا برای تدوین سیاست‌های عمومی این کشور به منظور برخورد سخت و نرم با جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است . این موسسات فکری با به کارگیری کارشناسان ، مقامات سابق و کنونی دولت و نیز صاحب نظران مسائل مختلف از ابتدا تا کنون با اتخاذ چهار  رویکرد کلان سازش ( ترغیب ایران به همکاری)، جنگ ( نابودی ایران )، تغییر از درون (براندازی نظام جمهوری اسلامی) و بازدارندگی (تحدید ایران) با هدف تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه سیاست‌گذاری در باره کشورمان شده‌اند. در متن حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی هستیم که اتاق‌های فکر در ایالات متحده آمریکا برای عملیاتی نمودن جنگ نرم در برابر جمهوری اسلامی ایران از چه راهکارهای رسانه‌ای بهره می‌گیرند؟ بر همین اساس ضمن معرفی مختصر مهم‌ترین اتاق‌های فکری آمریکا به بررسی مهم‌ترین راهکار آن‌ها یعنی رسانه‌سازی برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. زیرا همان گونه که می‌دانیم جنگ نرم، با هر تعریف، با رسانه ارتباطی وثیق دارد. به واقع عرصه رسانه‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین کانون‌های عملیاتی شدن جنگ نرم دانست

کلیدواژه‌ها