بررسی روش‌های برجسته‌سازی اخبار در سایت‌های اینترنتی از دیدگاه کارشناسان ارتباطات /نوشتة: سیّدوحید عقیلی، محمد سلطانی‌فر، مریم میرزاخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با دو روش پیمایش و تحلیل محتوا به بررسی روش‌های برجسته‌سازی اخبار در 9 سایت خبری فارسی زبان می‌پردازد و نظر کارشناسان ارتباطات را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهد.
براساس نتایج حاصل از این دو روش و مقایسه یافته‌های آن، به ترتیب موضوعاتی مانند سفر احمدی‌نژاد به لبنان، سفر رهبر به قم، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، وقف دانشگاه آزاد از مهمترین اخباری بودند که در این سایت‌ها برجسته شده‌اند و نظر کارشناسان ارتباطات نیز در مورد برجسته‌ شدن این اخبار همین گونه بوده است.
در روش تحلیل محتوا، تعداد اندازه و محتوای تیترها و عکس‌های 9 سایت خبری از تاریخ 18 مهر تا 30 آبان سال 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، تعداد تیترهای مورد بررسی 2387 عنوان بود. دسته‌بندی موضوعی تیترها نیز نشان داد که 4/25 درصد تیترها به موضوعات سیاسی داخلی و 6/15 درصد تیترها به موضوعات سیاسی خارجی و روابط بین‌الملل و 0/14 درصد تیترها به موضوعات اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای مربوط می‌شد.
داده‌های این تحقیق نشان داده که اخبار و مسائل برجسته‌ شده در سایت‌ها مربوط به رویدادهای داخلی بوده است.
در روش پیمایش، جامعه آماری را دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و اساتید ارتباطات دانشگاه‌های آزاد تهران تشکیل داده‌اند که از میان 1454 نفر، تعداد 304 نفر آن‌ها به روش تصادفی نمونه‌گیری شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که 7/47 درصد دانشجویان و اساتید ارتباطات دانشگاه‌های آزاد تهران معتقدند که سایت‌ها اخبار داخلی را برجسته کرده‌اند و از میان موضوع‌های اخبار داخلی نیز بیشتر به مسائل سیاسی (9/31 درصد) نسبت پرداخته‌اند.
آنان اظهار داشتند که سایت خبری بی.بی.سی فارسی با 1/45 درصد آرا بیشترین تأثیرگذاری را از طریق برجسته‌سازی اخبار بر مخاطبان دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Agenda Setting of the News in the Internet Websites from the Perspective of Communication Experts

چکیده [English]

This research based on two methodologies, survey and content analysis will evaluate the ways of setting agenda for the news in nine Persian language websites using the views of communication experts. According to the results of this research and a comparison between their findings the issues such as Ahmadinejad trip to Lebanon, Supreme leader trip to Qom, the issue of subsidies, and endowment of Azad University were among the most important news highlighted in these websites. In the method of content analysis the size and content of headlines of the websites from 18 Mehr to 30 of Aban 1389 were analyzed which included 2387 titles. The classification of the headlines showed that 25.4 percent of headlines were dedicated to domestic politics , 15.6 percent of them to the foreign policy and international relations and14 percent of them to the issues related to economy, trade and development. the statistical population were chosen from 1454 students and professors on different branches of Tehran Azad University. According to the findings 74.7 percent of students and professors of communication believe that the websites highlighted the domestic news of which 31.9 percent of them were political news. They stated that the BBC Persian website with 45.1 percent had the highest rate in agenda setting of the news

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agenda setting
  • priority