وب‌نویسی و عرصه عمومی در ایران /نوشتة: ماندانا تیشه‌بار، زهرا پازکی‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وب‌نویسی و عرصه عمومی در ایران
نوشتة: ماندانا تیشه‌بار، زهرا پازکی‌زاده  امروزه، فناوری‌های نوین در عرصه رسانه‌های جمعی مانند اینترنت، بیشتر در دسترس فعالانی هستند که تلاش می‌کنند عرصه عمومی جوامع را براساس نگهداری و صیانت از هویت تاریخی خود شکل دهند. بر این اساس، هدف اصلی این نوشتار، بررسی تحلیلی نقش رسانه‌های نوین همچون وب‌نوشت‌ها و وب‌گاه‌های اینترنتی ایرانی است که توسط فعالان مدنی جوان، روزنامه‌نگاران و برخی سازمان‌های مردم نهاد برای بنیان نهادن و پیشبرد عناصر اصلی جامعه‌ای مبتنی بر هویت‌های ملی و مذهبی فرهنگ ایرانی از راه بهره‌گیری از موج جدید فناوری رسانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. بررسی تاریخی شیوه شکل‌گیری این فرانید در ایران، علل بهره‌گیری از این ابزار و چالش‌ها و فرصت های پیش روی ایجاد کنندگان این موج نوین، از جمله موضوعاتی هستند که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها