حمایت کیفری از رسانه‌های دیداری ـ شنیداری در حقوق ایران /نوشتة: علی مراد حیدری، علی جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حمایت کیفری در قالب جرم‌انگاری و تعیین مجازات، همچنان یکی از مهمترین روش‌های مقابله با هنجار شکنی است. قانونگذار، مداخله کیفری را در قلمرو فعالیت‌های مربوط به رسانه‌های دیداری ـ شنیداری با توجه به چالش‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه این فعالیت‌ها، لازم دانسته است. حمایت کیفری مقنن در مورد رسانه‌های دیداری ـ شنیداری به ویژه در سه زمینه به عمل آمده است.

حمایت از مالکیت فکری صاحبان این آثار و جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آن‌ها؛
حمایت از حق خلوت افراد و جلوگیری از تعرض به حریم خصوصی اشخاص، خانواده ها، اماکن اختصاصی و ... ؛
حمایت از اخلاق و عفت عمومی و جلوگیری از نقض ارزش‌های اجتماعی و وسیله سوء استفاده قرار دادن آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن.

حمایت کیفری مورد اشاره به ویژه در ” قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند“ مصوب 1379 و اصلاحی 1387 تجلی پیدا کرده است. با وجود این، اشکالاتی در حمایت کیفری از مالکیت فکری، حریم خصوصی و اخلاق و عفت عمومی در قلمرو آثار سمعی و بصری وجود دارد. برخی از این اشکالات عبارت‌اند از: ابهام در نحوه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، حمایت ناقص از حقوق مادی صاحبان آثار مزبور و عدم حمایت از حقوق معنوی این اشخاص، میزان پایین جزای نقدی پیش‌بینی شده در قوانین، تبعیض جنسیتی در حمایت از جنبه‌هایی از حریم خصوصی و هم‌پوشانی و تعارضات موجود بین قانون مذکور با قوانین مرتبط با امور سمعی و بصری به ویژه قانون جرایم رایانه‌ای قانون حمایت حقوق پدیدآوردندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و ...
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal protection from audio- vision media

چکیده [English]

Legal Protection in form of criminalization and punishment remains to be one of the most important ways confronting the norm-breaking. In the scope of the activity of audio-video media and concerning the social and cultural challenges many experts believe that the law-maker must make the criminal intervention. This protection has been done in three areas:

Protection of intellectual property of the owners of these works and preventing the illegal distribution of them
Protection the privacy of individuals and preventing from the violation of families and private places
Protection of morality and public virtue and preventing from the volition of social values and abuse of audio-video vulgar works

This protections can be seen in the law passed in 1379 and amended in 1387.
However there still many shortcomings in this law as follows:
-Ambiguity in criminal responsibility
-Incomplete protection of the material rights and intellectual property rights
-   The low amount of cash fine approved for this issues -Gender discrimination in many areas
-     Contradictions between this law and other laws

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Audio-Visual Media
  • Audio-Video Works
  • Intellectual Property
  • Privacy
  • morality
  • Public virtue and probity