بررسی تأثیر حمایت‌های دولتی بر محتوای مطبوعات ایران (ارزیابی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران) /نوشتة: مهدخت بروجردی علوی، مهرداد علمداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بخش مهمی از حیات اقتصادی روزنامه‌ها در ایران به حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی وابسته است. تحقیق حاضر تلاش دارد با استفاده از نظریه‌های ” هژمونی“ و  ” هنجارهای رسانه‌ای“ ضمن ارائه تصویری اجمالی از شرایط و نحوه اجرای اقدام های حمایتی دولت از روزنامه‌ها، اثر این کمک‌ها را از دیدگاه سه طیف از روزنامه‌نگاران ایرانی، مورد بررسی قرار دهد. جمع‌بندی این یافته‌ها نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های موسوم به ”اصولگرا“ با اصل کمک‌های دولت به روزنامه‌ها موافق اما خواهان انجام اصلاحاتی در جهت تقویت و شفاف‌سازی بیشتر آن‌ها هستند.
اساتید روزنامه‌نگاری یا روزنامه نگاران حرفه‌ای که می‌توان آن‌ها را روزنامه‌نگاران ” میانه‌رو“ نیز نامید، اگر چه مشکلات متعددی را در این حمایت‌ها می‌بینند، اما با توجه به شرایط و الزمات یک کشور در حال توسعه، حذف یک‌باره این حمایت‌ها را مخاطره‌آمیز می‌دانند. آن‌ها در عوض، خواستار بازنگری کامل در اهداف، سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی این کمک‌ها هستند.
و در نهایت روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های موسوم به اطلاح طلب که ” منتقد“ سیاست‌های حمایتی دولت از روزنامه‌ها هستند، معتقدند یارانه‌های دولت به روزنامه‌ها به طور اساسی بیش از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد، جنبه بازدارندگی و جلوگیری از رشد مطبوعات مستقل را دارد، پس حذف آن‌ها یک ضرورت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Impact of Governmental Supports on the Content of Iranian Published Press from Journalists'' Views

چکیده [English]

A great part of the economic life of newspapers in Iran deepens on the support and subsidiaries paid by the government. This article is an attempt to evaluate the the effects of these supports using the Hegemony and Media Norms Theories. In doing this it will try to offer a picture of the conditions under which these supports are organized. This study will analyze these supports and their impact from the perspectives of three levels of journalists namely Principalist, Professional and Reformist journalists. According to this study the journalist working for principalist newspapers are in favor of these supports but are asking for some reforms aiming at more transparency of policies. The professional journalist which includes the academicians who teach journalism at universities who can be called the moderate journalists, although see many problems in this kind of supportive policies and are demanding for a total review on the aims and methods of applying these policies, yet they believe that a sudden elimination of these supports will be risky. And finally the journalist belong to reformist newspapers are critical of the governmental supports. They believe that the subsidiary payments are basically an obstacle for making independent newspapers and therefore should be revoked

کلیدواژه‌ها [English]

  • protective policies
  • direct and indirect assistance
  • subsidies
  • Hegemony
  • independence of printed media
  • professional syndicates and associations