امکان‌سنجی به‌کارگیری اصول تعاون گرایس در تحلیل گفتمان خبری /نوشتة: اردشیر زابلی‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
این مقاله نحوۀ اعمال اصول گرایس در متون خبری و همین‌طور تأثیرات آن را بررسی می‌کند. اصول گرایس که به اصول تعاون معروف‌اند، دارای چهار اصل کیفیت، کمیت، ارتباط و شیوه هستند و رعایت آن‌ها در هر مکالمه‌ای باعث ایجاد ارتباط کامل و مشترک می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Applying the Grice’s Cooperative Principle in News Content Analysis

چکیده [English]

This paper is an attempt to evaluate the methods of applying the the Grice’s  Cooperative Principle in News texts. And also to explore its effects. Grice’s principle which also are known as cooperative principles consists of four principles namely quality, quantity, relations and  manner. It is argued that  observing there rules  makes the  conversation a complete and mutual one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • Grice
  • Cooperative Principles