مسئولیت مدنی اصحاب رسانه با مطالعه موردی در مطبوعات /نوشته : محمد روشن سید محمدمهدی خلیل‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بر اساس قواعد مسئولیت مدنی هیچ ضرری نباید جبران‌ نشده باقی بماند و قلمرو آن بسیار گسترده است، تا آنجا که هر شخصی به دیگری خسارت وارد آورد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مادی یا معنوی، موظف و ملتزم به جبران آن است. در این میان، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی چهره خاصی دارد و دارای آثار ویژه خود است. با توجه به نقش رسانه‌های همگانی در جوامع کنونی تحمیل مسئولیت بر آن‌ها باید متناسب با این نقش بی‌بدیل باشد. در این مقاله مفهوم مسئولیت مدنی رسانه‌ها و ارکان آن مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد و به مطبوعات که یکی از مهم‌ترین رسانه‌های مکتوب‌اند، به‌طور ویژه پرداخته شده است و مسئولیت مدنی صاحب امتیاز، سردبیر، نویسنده، خبرنگار و ناشر نیز مورد تدقیق قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Responsibility of Journalist with an Emphasis on Printed Media

چکیده [English]

 
 According to the rules and principles of civil responsibility no harms should be left uncompensated.  This rule is so general that any person doing harms/damage to others, material or non-material, direct or indirect, should compensate for. In this regard civil responsibility for media related issues seems to be a very important one and has its own effects. In this article  the concept of “media civil responsibility” in general and that of printed press (including editor-in-chief, publisher, writer, and reporter ) in particular   will be analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Responsibility
  • Media
  • Printed Press