نگاهی بر نقش و عملکرد مطبوعات کشور در آستانۀ انقلاب اسلامی ایران/ نوشتة : سیدعلی مرتضوی امامی

چکیده

ایجاد و گسترش وضعیت انقلابی در ایران را باید در نتیجۀ معایب و نارسایی‌های موجود در خود دستگاه سلطنتی جست‌وجو کرد که عزم جزم کرده بود تا کشور را هرچه سریع‌تر در بزرگراه توسعه به پیش ببرد. آشفتگی و جابه‌جایی اقتصادی ناشی از توسعۀ سریع، حس بیگانگی شدید را در میان توده‌های شهری دامن زد. آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، شرایطی انقلابی ایجاد نمود که منتهی به تظاهرات، حمله به پلیس، نافرمانی‌های عمومی و اقدامات افراطی گردید. در این میان نقش مطبوعات داخلی در ترسیم اوضاع انقلابی و حوادث مرتبط با آن، پررنگ بود. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن بررسی اوضاع نامطلوب ایران در سال‌‌های 1357ـ 1356، به این سؤال پاسخ داده شود که رویکرد مطبوعات داخلی این دوره به این رویدادها چه بوده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the Role and Function of the Press at the Time of the Victory of Islamic Revolution

چکیده [English]

Originating  and developing the revolutionary situation in Iran was due to the shortcomings and faults existing within the royal system which was planning to impose a speedy development on society. This fast economic change which led to kind of confusion and alienation among  many urban citizens and ultimately created a sense of dissatisfaction and protests and demonstrations in society. Domestic media and press had an important role in this regard. This article is an attempt to explain the role of media in these events between 1356-57.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Revolution
  • Shah
  • Bakhtyar
  • Sharifemami
  • Azhari Leadership
  • People