رسانه‌های اجتماعی: ابزاری برای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط نوشتة امین پژوهش جهرمی 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
مفهوم و پدیدة نوآوری رسانه (Media innovation)توجهاتی را در میان جامعة دانشگاهی، محافل سیاسی و متصدیان حوزه­ نوآوری به خود جلب کرده است. با این ‌حال، هنوز هم به این پدیده چندان پرداخته نشده و به‌خوبی شناخته ‌شده نیست. این مقاله ابتدا چگونگی شکل‌گیری نوآوری رسانه‌ای را در ادبیات اقتصاد و مدیریت رسانه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می‌دهد، پس از آن مشخص می‌کند که این تحلیل استاندارد از نوآوری با توجه به دیدگاه سنّتی (کلاسیک) نوآوری از یک‌سو و شاخص‌های مشترک نوآوری از سوی دیگر تا چه اندازه می‌تواند در حوزة رسانه‌ها کاربرد داشته باشد. بر اساس این تحلیل، مقاله مفهوم جدیدی از نوآوری رسانه‌ای پیشنهاد می‌دهد.
به‌علاوه، تجزیه‌ و تحلیل شاخص‌های آماری برآمده از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، سه فرضیه را در رابطه با نوآوری رسانه‌ای مطرح می‌کند: 1. صنایع رسانه و محتوا (Media and Content Industries (MCIS)) بسیار کمتر از صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology (ICT))، نوآورانه هستند؛ 2. شاخص‌های آماری برآمده از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به ‌درستی نمی‌توانند نوآوری در صنایع رسانه و محتوا را اثبات کنند؛ 3. فعالیت‌های نوآورانه در رسانه‌ها و محتوا تا حد زیادی در بخش‌های دیگر، برای ‌مثال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتفاق می‌افتند. در حالی‌که شاخص‌های آماری فرضیه دوم را تأیید می‌کنند، مصاحبه‌ محدود و تخصصی با نمایندگان برخی از رسانه­ها در منطقه فلاندرز، یکی از ناحیه‌های کشور بلژیک، نشان داد که شواهدی در تأیید فرضیه‌های نخست و سوم نیز وجود دارد. قبل از هر چیز نشان داده ‌شده است که انواع نوآوری تعریف‌شده در گونه‌شناسی ما در حوزة رسانه نیز وجود دارند، اما اهمیت آنها یکسان نیست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نوع نوآوری از نقطه ‌نظر صنایع رسانه، نوآوری مربوط به محصول به‌ویژه در رابطه با تولیدات اصلی و هسته­ای، برای مثال ایجاد انواع جدیدی از برنامه‌های تلویزیونی، و نوآوری در مدل کسب ‌و کار است. نوآوری در فناوری نیز در صنایع رسانه مطرح است، برای ‌مثال بررسی در مورد راه‌های جدید دسترسی به محتوا و ایجاد محتوای تعاملی نوعی از نوآوری در فناوری است اما این نوآوری از بخش‌هایی خارج از بخش رسانه برای ‌مثال تلویزیون‌های اچ‌دی (HD-TVs)، موتورهای جست‌وجو، نشئت می‌گیرند و در بهترین حالت، صنعت رسانه سعی دارد با این زمینه از فناوری که به‌سرعت در حال تغییر است؛ منطبق شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Media: A Tool for Open Innovation in Small and Medium Enterprises Amin Pazhouhesh Jahromi

چکیده [English]

 
The concept and phenomenon of media innovation is gaining some attention in the academic community, policy circles and among practitioners. However, the phenomenon is still poorly defined and not well understood. This paper therefore first analyses how media innovation is framed in the literature on media economics and media management. Then it considers to what extent the standard analysis of innovation could be applied to the media field, considering, on the one hand, the traditional view on innovation policy and, on the other hand, some of the most common indicators of innovation. Based on this information, the paper suggests a novel conceptualisation of media innovation.
Furthermore, an analysis of statistical indicators on R&D expenditure leads to three assumptions related to media innovation, namely (1) that the Media and Content Industries (MCIS) are much less innovative than the ICT industries, or/and (2) that R&D statistics do not properly capture the innovativeness of the MCIs, or/and (3) that the innovative activities in media and content are largely taking place elsewhere (for instance in the ICT sector). Whereas the statistical indicators point towards the second explanation, a small round of expert interviews in Flanders revealed that there is a case for assumptions (1) and (3) as well. First of all, it was shown that all forms of innovation defined in our typology exist in the media field, but not with the same importance. The most important ones from the media industries’ point of view seems to be the innovation related to the product, notably concerning the core (e.g. creation of new types of TV shows) and business model innovation. There is also technological innovation taking place in the media industries, for instance concerning new ways to access and interact with the content but this innovation comes from out the media sector (e.g. HD-TV, search engines) and at best the media
 industries try to adapt to this rapidly changing technological context

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media innovation
  • innovation policy
  • Media Policy
  • product innovation
  • process innovation