طنز مطبوعاتی و گفتمان‌های سیاسی در سه دورة اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال نوشتة محمدمهدی فرقانی  پردیس سیاسی 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مقالة پیش رو در پی پاسخ به پرسش تأثیر تغییر گفتمان‌های سیاسی بر طنز مطبوعاتی است. به این منظور روزنامه‌های نماینده دو جناح اصولگرا (کیهان) و اصلاح طلب (جامعه،  توس و شرق) در سال‌های اول ریاست جمهوری دولت‌های هفتم، نهم و یازدهم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. چارچوب نظری این پژوهش نظریه‌های سه‌گانة طنز، نظریة کارناوال میخائیل باختین و مسئولیت اجتماعی رسانه‌هاستو به این منظور طنزهای مکتوب و تصویری 144 شماره از این روزنامه‌ها به روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بررسی مشخص شد که روزنامه‌های جناح اصلاح طلب بر عکس روزنامه جناح اصولگرا متأثر از تغییر گفتمان‌های سیاسی هستند و برعکس نظریه باختین طنز مطبوعاتی نه در فضای بسته بلکه در فضای بازتر سیاسی به سمت طنز انتقادی پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها