بررسی رویکرد شبکۀ العالم به تحولات بیداری اسلامی/ نوشته : کریم جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات جهان عرب در طول سال 2011م، بستری متفاوت از چالش‌ها و تغییرات در رفتاری سیاسی و اجتماعی منطقه را به همراه داشت. این انقلاب‌ها که از تونس شروع شد و در برخی مناطق مانند بحرین همچنان ادامه دارد، ساختارهای منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف را دچار تغییر کرد. نقش رسانه در این تحولات چشمگیر بوده تا جایی که تغییرات صورت‌ گرفته در این کشورها به ویژه تونس و مصر مدیون عملکرد رسانه‌هاست. در این ‌میان، شبکۀ خبری عرب‌زبان العالم اقدام به نقش‌آفرینی در این تحولات کرد. این پژوهش بر آن است تا به عملکرد این شبکه خبری در بستر این تحولات بپردازد. العالم به ‌عنوان رسانه دولتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از ظرفیت‌های خود در این عرصه وارد شد و دیدگاه و نگرش متفاوت مبتنی بر حضور روح اسلام و اسلام‌گرایی، استبدادستیزی، مخالفت با رژیم صهیونیستی را با مخاطبان در سراسر جهان در میان گذاشت. در این پژوهش این سؤال مطرح شده است: آیا العالم به صورت هدفمند و آگاهانه اقدام به پوشش خبری تحولات انقلاب‌های عربی کرده است؟ فرضیه این پژوهش نیز بر این اساس قرار گرفته که با توجه به موقعیت و جایگاه شبکه خبری العالم، این شبکه با نگاه ویژه و اسلامی تحولات اخیر را پوشش داده و به صورت هدفمند رفتار کرده است

کلیدواژه‌ها