نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در انقلاب تونس/ نوشته : مرتضی نور محمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از پدیده‌های نوظهور در فضای مجازی، که امکان تشکیل اجتماع‌های مجازی را فراهم می‌کند، شبکه‌های اجتماعی مجازی است که به عنوان نیروی پیش‌رونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع محسوب می‌شوند. در همین چارچوب، تغییرات سیاسی و اجتماعی که در دسامبر ۲۰۱۰ از تونس آغاز و سپس بخش اعظمی از خاورمیانۀ عربی را درنوردید، پرسش‌های مهمی را دربارۀ نقش فناوری‌ها و ساختارهای نوین رسانه‌ای در جنبش‌های سیاسی معاصر بر‌انگیخته است. بر این‌ اساس، یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تغییرات سیاسی و اجتماعی، نقش رسانه‌های نوظهور است. با توجه به اهمیت فزاینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع، سؤال پژوهش حاضر این است که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه نقشی را در انقلاب تونس ایفا کردند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که شبکه‌های اجتماعی از طریق تسهیل و تسریع ارتباطات میان معترضان و هماهنگی میان آن‌ها، تدوین برنامه‌ها، شکل‌دهی و جهت‌دهی به تجمعات معترضان نقش مهمی را در انقلاب تونس ایفا کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Virtual Networks in Tunisian Revolution

چکیده [English]

One of the newly emerging phenomenon in the virtual space which provided the possibility of virtual communities are the social virtual networks which are considered as a driving force in social and political  changes in societies. In this context the social and political changes which began in 2010 in Tunisia and then affected the a big part of the Arab Middle East raised many important questions about the role of these new technologies and new media structures in contemporary political movements. Therefore one of the important subjects in relation with social and political changes is the role of new generations of media. This paper is an attempt to explore the role that social virtual media played in Tunisian Revolution. The hypothesis of the paper is that the social networks played a very important role in Tunisian revolution through facilitating and speeding up the communication between protestor and helping them to coordinate and manage their plans

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Tunisian Revolution
  • Virtual Communities