نقد تحلیلی‌رویکردهای دوگانة رسانه‌های بین‌المللی در انعکاس تحولات جاری در جهان عرب/ نوشته : محمدحسن خانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات سال 2011 م. در جهان عرب که با شورش و انقلاب مردم تونس آغاز و با سرنگونی چهار دیکتاتور(زین‌العابدین بن علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و علی عبدالله صالح) استمرار یافت، کماکان در سال 2012 ادامه دارد. محققین و نویسندگان از زوایای مختلفی به تجزیه و تحلیل این وقایع پرداخته‌اند. در حالی ‌که بخش عمده‌ای از تحلیل‌ها ناظر بر فهم چرایی وعلل و عوامل بروز این تحولات است، گروه دیگری از پژوهشگران همّ و غم خود را صرف تبیین نقش رسانه‌های بین‌المللی و به ‌ویژه رسانه‌های انگلیسی و عرب زبان در این تحولات کرده‌اند. مقالة حاضر در یک مطالعة موردی و مقایسه‌ای به بررسی نحوة انعکاس این تحولات در رسانه‌های غربی و عربی می‌پردازد و هدف آن تحلیل، نقد و بررسی دو گانگی حاکم بر نحوة پوشش خبری و نوع تحلیل‌های این رسانه‌ها در انعکاس و تحلیل تحولات در کشورهای دستخوش تحولات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Double-Standard Approach in World Media in Coverage & Representation of the Current Events in the Arab World

چکیده [English]

The uprising movements in the Arab world which began with Tunisian revolution in 2011 and continued with the overthrow of four dicactors namely Zeinolaabedin ben Ali, Husni Mubarak, Moamar Qadafi and Ali Abdullah Saleh is still going on in 2012. Analysts and scholars have so far looked at these events from different perspectives. While a majority of analyses have been concentrated on the roots and causes of these events, others have paid attention to the role of Media specially the coverage of Arab and English media in these developments. This paper is an attempt to evaluate the coverage of these events (mainly in Bahrain, Syria and Egypt) by the western and Arab media in a comparative case-study I order to show the duality and double-standard approach used by these media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic Awakening
  • Media
  • Arab spring
  • Double-Standard Policy
  • Bahrain
  • Egypt
  • Syria