نقش رسانه‌ها در انقلاب لیبی/ نوشته : علیرضا کوهکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب مردم لیبی در چارچوب کلی بیداری اسلامی در منطقه قابل توضیح است اما با آن تفاوت‌هایی نیز دارد. نقش رسانه در این جنبش از این تفاوت‌هاست. نوشتار حاضر سعی دارد تا چگونگی مدیریت رسانه بر انقلاب لیبی را توضیح دهد. فرضیۀ اصلی این نوشتار نقش رسانه را در انقلاب لیبی بر اساس نظریۀ تأثیر سی‌ان‌ان توضیح می‌دهد و در مقابل، فرضیۀ رقیبی وجود دارد که این نقش را در مدیریت جنبش‌های شبکه‌ای نوین براساس رسانه می‌داند. این مقاله با بررسی نقاط عطف عملکرد رسانه‌ها در انقلاب لیبی، نشان می‌دهد که فرضیۀ اصلی برای توضیح نقش رسانه‌ها در انقلاب لیبی مناسب‌تر است. همچنین در خلال این نوشته‌ها،‌ مهم‌ترین اقدامات رسانه‌ها در انقلاب لیبی بررسی و علل آن تحلیل شده است. براساس این بررسی‌ها، رسانه‌ها بعد از به پایان رسیدن جنگ داخلی در لیبی وارد کارزار جدی شدند و سعی دارند تا نقش خود را در حکومتی که در آینده لیبی را مدیریت خواهد کرد، بر جای بگذارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Libyan Revolution

چکیده [English]

Libyan revolution can be explained and understood in the general framework of the Islamic Awakening movement in the region although there are number differences there. The role of media there is one of those differences. This article tried to explain the performance of media in Libyan revolution. The main hypothesis of the article is based on the “CNN Effect” theory by which the role of media in Libyan revolution can be explained. On the other hand there is a rival hypothesis which explains this role using the management of the movement new networks. Evaluating the turning points of the role of media in Libyan case this article shows that the first hypothesis is more relevant. Furthermore the role and actions of media have been analyzed in this article according to which we can conclude that the role of media has entered a crucial new phase after the ending of civil war and will have significant role in the future of Libya.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Libya
  • Islamic awakening
  • CNN Effect
  • Media