نگاهی به نحوة حضور علم در رسانه‏ های نوین/ نوشته : عبدالحسین رجبی فروتن , حسین شیخ رضایی و حسین کرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به عقیده صاحب‌نظران سابقة فعالیت‌های عمومی‌سازی علم ـ در مرزی مشخص با آموزش‌های رسمی ـ به اوایل قرن هجدهم برمی‏گردد. گسترش صنعت چاپ و ظهور رسانه‌هایی چون رادیو و تلویزیون، هر یک سرفصل تحولاتی در عرصة ترویج علم بوده‌اند. امروزه عمومی‌سازی علم در پیوندی ناگسستنی با رسانه و قواعد آن قرار دارد. به این ترتیب، عرضه علم برای عموم از تأثرات انقلاب دیجیتال و ظهور رسانه‌های نوین برکنار نخواهد بود. تحول شتابان فناوری رسانه، عرصه‌های جدیدی را در برابر فعالیت‌های عمومی‌سازی علم گشوده است. این مقاله به نحوة حضور علم در رسانه‌های نوین و امکانات و فرصت‌هایی می‌پردازد که این رسانه‌ها در اختیار فعالان عمومی‌سازی علم قرار داده‌اند. نوشتة حاضر ضمن مروری کوتاه بر تعاریف و مبانی ارتباطات علم، بر فعالیت‌های علمی ـ عمومی در اینترنت متمرکز می‌شود

کلیدواژه‌ها