نگاهی به نحوة حضور علم در رسانه‏ های نوین/ نوشته : عبدالحسین رجبی فروتن , حسین شیخ رضایی و حسین کرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به عقیده صاحب‌نظران سابقة فعالیت‌های عمومی‌سازی علم ـ در مرزی مشخص با آموزش‌های رسمی ـ به اوایل قرن هجدهم برمی‏گردد. گسترش صنعت چاپ و ظهور رسانه‌هایی چون رادیو و تلویزیون، هر یک سرفصل تحولاتی در عرصة ترویج علم بوده‌اند. امروزه عمومی‌سازی علم در پیوندی ناگسستنی با رسانه و قواعد آن قرار دارد. به این ترتیب، عرضه علم برای عموم از تأثرات انقلاب دیجیتال و ظهور رسانه‌های نوین برکنار نخواهد بود. تحول شتابان فناوری رسانه، عرصه‌های جدیدی را در برابر فعالیت‌های عمومی‌سازی علم گشوده است. این مقاله به نحوة حضور علم در رسانه‌های نوین و امکانات و فرصت‌هایی می‌پردازد که این رسانه‌ها در اختیار فعالان عمومی‌سازی علم قرار داده‌اند. نوشتة حاضر ضمن مروری کوتاه بر تعاریف و مبانی ارتباطات علم، بر فعالیت‌های علمی ـ عمومی در اینترنت متمرکز می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Mechanism of the Presence of Science in Modern Media

چکیده [English]

Most scholars believe that the history of Generalization of Science, comparing to that of specific scientific fields, goes back to early 18th century. Progress of publishing industry and emergence of media such as Radio and Television opened a new chapter in the promoting science. Nowadays generalization of Science has a deep connection with Media and its rules. Therefore presenting the science to the  public in one way or another is related to the digital revolution in modern media. Rapid change in media technology has opened new fields in front of generalization of Science. This article will explain the mechanisms by which the Science can contribute to this cause and it will review the definitions and basics of communication of science and the Scientific _General activities in the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication of Science
  • Generalization of Science
  • Modern Media
  • Science for All
  • Science and Media