مطبوعات رضاخانی طرح اندیشه ایرانشهری و مشروعیت‌سازی برای حکومت پهلوی/ نوشته : محمدمهدی انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطبوعات دوره پهلوی اول، به عنوان ابزار تبلیغاتی دستگاه حکومتی با هدف بازتولید مشروعیت و حقانیت برای سلسله پهلوی به طرح اندیشة ایرانشهری و ترویج گرایشات ناسیونالیستی و باستان‌گرایانه پرداختند. حال اینکه این مطبوعات و نشریات که توسط روشنفکران ونخبگان وابسته به دربار پهلوی اداره می‌شدند، چگونه در پی دست و پا کردن مبانی هویتی جدیدی برای جامعه سنّتی و استبداد زده ایران بودند، در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته در چنین فضای فکری و سیاسی قرار بود روشنفکران و روزنامه‌نگاران وابسته به دربار، هم دستاوردهای تمدنی غرب را وارد کنند و هم به تعمیق روحیات ناسیونالیستی و علایق باستانی و تاریخی ایرانیان بپردازند که این خود حاکی از یک اندیشه پاردوکسیکال بود یعنی ورود به دنیای مدرن با تأکید بر سنن و اسطوره‌های باستانی. البته به‌‌رغم فعالیت دستگاه تبلیغات رضاخانی به واسطة حاکمیت فضای بسته سیاسی، اندیشه ایرانشهری در نهایت نتوانست پایه‌های مشروعیت حکومت پهلوی را استوار سازد.

کلیدواژه‌ها