درآمدی بر مدل آرمانی کنترل استراتژیک با ابعاد سازمانی، مورد مطالعه سند افق رسانه ملی/ نوشته : سید محمد حسینی و وحید خاشعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که عصر حاضر عصر رسانه‌ها نام‌گذاری شده است، تأثیر رسانه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای را نمی‌توان در مدیریت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نادیده گرفت. سازمان‌های رسانه‌ای برای داشتن حداکثر تأثیر در جلب و رضایت افکار عمومی خود ناچار هستند دست به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت بزنند و از آنجا که کنترل، روی دیگر سکة برنامه‌ریزی سازمان‌های رسانه‌ای است، لذا کنترل‌های استراتژیک بسیار حائز اهمیت است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدتی است که با سند افق رسانه، چشم انداز و افق پیش روی خود را طراحی کرده است و در این زمینه مدلی کنترلی که بتواند مسیر پیش روی این سازمَان را رصد و پایش کند بسیار ضرورت دارد. این مقاله به دنبال آن است که با ارائه مدلی برای اجرا و ارزیابی سند افق رسانه به مسیر استراتژیک رسانه ملی کمک کند.

کلیدواژه‌ها