تأثیر رسانه‌های مجازی بر جنبش اشغال وال‌استریت/ نوشته : ابوذر گوهری مقدم , محمد صادق دهقانی محمدآبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنبش وال‌استریت را اشغال کنید که در ماههای اخیر در آمریکا شکل گرفته و دامنه آن حتی به کشورهای دیگر نیز کشیده شده است از ابعاد مختلف حایز اهمیت بوده و موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در روزهای آغازین این جنبش، رسانه‌های اصلی آمریکا سیاست سکوت را در دستور کار قرار دادند اما با گسترش ابعاد زمانی و مکانی جنبش، رسانه‌های جریان اصلی درصدد القای این مطلب برآمدند که معترضان را آنارشیست جلوه داده  و در نهایت نیز این جنبش را به یک دعوای ساده حزبی تنزل دادند. در عین حال معترضان نیز تلاش کردند از رسانه‌های آلترناتیو و نیز فضا و شبکه‌های مجازی برای رساندن پیام خود استفاده کنند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که جایگاه و نقش رسانه‌های مجازی در شکل‌گیری و تداوم این جنبش چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد جنبش اشغال وال‌استریت از طریق رسانه‌های مجازی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را به اشتراک گذاشتند و شبکه‌های اجتماعی غیرمجازی مانند خانواده، گروه‌های همسالان و دوستان خود را در شبکه‌های مجازی بازتولید کرده و بر انسجام اجتماعی خود افزودند. ویژگی‌هایی نظیر بدون مرز بودن فضای رسانه‌های مجازی، کاهش هزینة اقدامات جنبش، تأمین راحت امکانات و عوامل مورد نیاز برای اقدام، انعکاس جهانی اقدامات، امکان هماهنگی لحظه‎ای، امکان جذب حامیان از سراسر جهان باعث شده جنبش اشغال وال‌استریت از این امکانات حداکثر استفاده را برای نمایش جهانی جنبش خود کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Media on the Wall Street Movement

چکیده [English]

Occupy Wall Street Movement which was started in recent months in the United States and spilled over to other countries afterwards is of a great importance and has been subject of many researches and analyses. At the beginning days of this movement, the main stream media in the US chose a policy of silent and tried to portray the protestor as anarchists as if it is just a partisan debate. On the other hand, the protestors tried to find and use many alternatives including virtual media in order to deliver their message. This paper is an attempt to explore the role and position of Virtual media in creation  and continuation of this movement. The article argues that the Wall Street Movement member managed to reproduce themselves(Friends and families) in forms of virtual communities and also to  enhance their social coherence through using virtual media by which they could share their political, social and economic circumstances.  In this regard there are a number benefits such as being borderless, being less expensive, being more convenient to use, an being more global, which made virtual media a unique phenomenon and provided the Movement members with a means to access the world public opinion in the maximum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wall Street Movement
  • Virtual Media
  • Internet
  • Social Networks