شناخت الگوهای مصرف سریال‌های غیررسمی (مطالعه موردی مجموعة ویدئویی قهوة تلخ) / نوشته : عبدالله گیویان و سمانه مهرپرور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی مصرف و دریافت جوانان تحصیل‌کرده از تماشای سریال قهوة ‌تلخ می‌پردازد. شناخت تغییر الگوهای مصرف رسانه‌ای در استفاده از محصولات فرهنگی ـ رسانه‌ای غیررسمی هدف اصلی این پژوهش است. نظریات دریافت، مخاطب فعال، مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی و مفهوم اجتماع چارچوب نظری تحقیق را تشکیل داده است. روش تحقیق به ‌کار برده شده روش کیفی است که با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق به بررسی آرای 44 نفر از دانشجویان دانشکدة صداوسیما و دانشکدة علوم‌اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی پرداخته‌است. نتایج حاکی از آن است که مصاحبه‌شوندگان آگاهانه به تماشای سریال قهوة تلخ گرایش یافتند. مصرف دی‌وی‌دی‌ها حق انتخاب محصولات رسانه‌ای را به مخاطب واگذار کرده‌است. شیوه‌های زندگی مخاطبان در نحوة مصرف آنان تأثیرگذار ‌است و افراد متناسب با سبک‌زندگی و علایق فردی، بینندة این سریال شده‌اند. پیگیری سریال قهوة تلخ فقط به منظور گذران اوقات فراغت نیست و افراد برای مشارکت و حضور در اجتماع بینندگان این سریال به تماشای مجموعه پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Consumption patterns of video series: Case study (Iranian video series): Ghahveh Talkh (Bitter Coffee)

چکیده [English]

This paper tries to study the media consumption patterns by watching some series such as Bitter Coffee series among educated youth. Identifying changes of media consumption patterns by using the media and cultural informal products have been the main purpose of this article. The qualitative method as well as in-depth interview has been used in this study. Also 44 students of Allameh Tabatabaee University and the college of Seda Sima have been the population of this research. The results indicate that the interviewees watch the Bitter Coffee series consciously. Buying and watching this series on VCD format, make it possible for audiences to choose media productions by themselves. The lifestyles of audiences influence their consumption; people watch this series according to their lifestyle as well as their personal interests. People follow this series not only for pleasure but for being a part of the audience of this series.