چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله‌ مروری بر تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر روزنامه‌نگاری و ترسیم افق جدید در صنت خبر است. رسانه‌های اجتماعی تأثیرات جدی بر پوشش خبری گذاشته‌اند و همچنین دسترسی به‌ خبرها را ارتقا داده‌‌‌اند. رسانه‌های اجتماعی به‌ مخاطب صدایی داده‌اند و موقعیت مخاطب را در کسب و کار خبری کاملاً متحول کرده‌‌‌اند. برای توصیف این تحولات اساسی، به ‌‌اختصار سه‌ شکل نوظهور روزنامه‌نگاری را توضیح دادم که‌ عبارت‌اند از: فراگیر، متغیر و شبکه‌‌‌ای. بر مبنای این فرم‌های جدید روزنامه‌نگاری، فضای حرفه‌ای و فرهنگ روزنامه‌نگاری به‌ یک فضای شبکه‌ای تغییر کرده ‌‌است. از آنجا که‌ روزنامه‌نگاری شبکه‌ای، تولید، توزیع و همچنین فرهنگ مصرف خبری تغییر داده ‌‌است، سازمان‌های خبری باید رسانه‌های اجتماعی را در کسب و کار خبری‌شان لحاظ کنند. از این رو برخی سازمان‌های خبری پیشتاز، استراتژی‌های مؤثری در این زمینه ‌‌اتخاذ کرده‌اند که‌ چند مثال از آن‌ها ارائه‌ کرده‌‌‌ام.
در این مقاله‌ کوشیده‌ام تا با ارائة‌ تصویری کلی از تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر روزنامه‌نگاری و کسب و کار خبری، چشم‌اندازی از صنعت در حال ظهور خبر ارائه‌ دهم

کلیدواژه‌ها