چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله‌ مروری بر تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر روزنامه‌نگاری و ترسیم افق جدید در صنت خبر است. رسانه‌های اجتماعی تأثیرات جدی بر پوشش خبری گذاشته‌اند و همچنین دسترسی به‌ خبرها را ارتقا داده‌‌‌اند. رسانه‌های اجتماعی به‌ مخاطب صدایی داده‌اند و موقعیت مخاطب را در کسب و کار خبری کاملاً متحول کرده‌‌‌اند. برای توصیف این تحولات اساسی، به ‌‌اختصار سه‌ شکل نوظهور روزنامه‌نگاری را توضیح دادم که‌ عبارت‌اند از: فراگیر، متغیر و شبکه‌‌‌ای. بر مبنای این فرم‌های جدید روزنامه‌نگاری، فضای حرفه‌ای و فرهنگ روزنامه‌نگاری به‌ یک فضای شبکه‌ای تغییر کرده ‌‌است. از آنجا که‌ روزنامه‌نگاری شبکه‌ای، تولید، توزیع و همچنین فرهنگ مصرف خبری تغییر داده ‌‌است، سازمان‌های خبری باید رسانه‌های اجتماعی را در کسب و کار خبری‌شان لحاظ کنند. از این رو برخی سازمان‌های خبری پیشتاز، استراتژی‌های مؤثری در این زمینه ‌‌اتخاذ کرده‌اند که‌ چند مثال از آن‌ها ارائه‌ کرده‌‌‌ام.
در این مقاله‌ کوشیده‌ام تا با ارائة‌ تصویری کلی از تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر روزنامه‌نگاری و کسب و کار خبری، چشم‌اندازی از صنعت در حال ظهور خبر ارائه‌ دهم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emerging a New Vision of News Industry

چکیده [English]

This article review the effect of social media on journalism and it tries to design a new in news industry. Social media have a serious impact on news coverage as well as they make news more available. These social media give people opportunity to have their own voice as an audience also it change the audience role in news business. For describing these main changes, three main form of journalism briefly have been considered including ambient journalism, liquid journalism and network journalism. Based on these new forms of journalism, the status of professional and cultural journalism has changed into a network status. Network journalism has changed the production, distribution as well as the culture of news consumption therefore news corporations should consider social media in their news business. In this paper by identifying the effect of social media on journalism and news business, the perspective of emerging news industry will be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Journalism
  • Network Journalism
  • Business News
  • News Corporations