نظام هنجاری اطلاع‌رسانی در فقه شیعه/ نوشته : محسن اسماعیلی و عبدالله جلالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دانشمندان علوم ارتباطات، وظایف رسانه‌ها را در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی بررسی کرده‌اند. از بین کارکردهای مختلفی که آن‌ها برای رسانه‌ها بر ‌شمرده‌اند، کارکرد اطلاع‌رسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. 
در ایران نیز رسانه‌ها می‌کوشند در چارچوب هنجارهای فقهی و توصیه‌های دینی، به کارکردهای مورد انتظار رسانه‌های مدرن دست یابند؛ زیرا اصلی‌ترین نیاز یک رسانة دینی، بهره‌گیری از نظریه و چارچوبی هنجاری برای سیاست‌گذاری، عملکرد بهتر و مناسب‌تر است. این چارچوب بر آموزه‌های دینی استوار است و رسانه‌ در نشر و پخش، آن رامبنای خود قرار می‌دهد. این مقاله تلاش دارد با توجه به نظریه‌های هنجاری و تکیه بر نظریة هنجاری اسلامی ‌و بررسی کتاب الهی و روایات امامان معصوم (ع) به روش اسنادی و با رویکرد استنباطی و تفسیری، اصول هنجاری حاکم بر اطلاع‌رسانی را شناسایی کند و به نگرش نظام‌مند دست یابد. سپس با استفاده از مفاهیم، و اطلاعات قابل ارائه دربارة اطلاع‌رسانی که در آموزه‌های دینی آمده است، راهبردهای اساسی فقه شیعه در اطلاع‌رسانی را به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normative system of information in Jafari school of thought (Shia Fiqh

چکیده [English]

Communication scholars have investigated the role of media in various aspects of social life. The function of information has an important role between different function of media. In Iran media try to assess desired functions of media within normative Fiqh orders as well as religious advices. However the main issue in religious media is how to use theories and normative framework for making policy in media. This framework has been based on religious teaching and it will be priority in media programs. This article tries to investigate the normative principle in information. Normative theories as well as emphasizing Islamic normative and reviewing religious texts and narratives of Imams have used. Then by studying some concepts about information in religious teachings in Shia Fiqh, some of the main guidelines in information have been obtained

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • norm
  • Shia Fiqh
  • informing