تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم و کاربرد آن از سوی آمریکا در مورد ایران/ نوشته محمدرضا مرندی و زهرا عابدینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در اولین اعلان موجودیت خود در تضادی آشکار با دایره تقسیم‌شده قدرت در زمان خود قرار گرفت. جوزف نای قدرت را دارای دو لایه سخت و نرم می­داند (سلیمانی­پورلک، 1389: 24). قدرت نظامی و اقتصادی به مثابه قدرت سخت و نیمه سخت می­توانند دیگران را به تغییر مواضع خود سوق دهند. قدرت نرم عبارت است از «توانایی کسب آنچه می­خواهید، از طریق جذب کردن نه از طریق اجبار و یا پاداش.» در دورة پس از انقلاب، اقدامات آمریکا به دفعات امنیت ملی ایران را به خطر انداخته است. در طول حدود هفت دهة گذشته ایران و آمریکا در مناسبات دو جانبة خود با فراز و فرودهایی بسیاری روبه‌رو شده­اند. از اتحاد استراتژیک تا قطع روابط و درگیری نظامی را می­توان در پرونده مناسبات این دو کشور مشاهده کرد. بررسی مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهندة این واقعیت است که در دهة اول پیروزی انقلاب، آمریکا بیشتر از قدرت سخت علیه ایران استفاده کرده است که نمونه بارز آن، تحریم‌های اقتصادی، حمله نظامی به طبس، همکاری آمریکا با عراق در طول جنگ تحمیلی و وقوع درگیری‌های  مستقیم و غیر مستقیم نظامی این کشور با ایران است. با شکست آمریکا در کاربرد قدرت سخت علیه ایران، این کشور از قدرت نرم علیه ایران استفاده بیشتری کرده است. بر همین اساس سیاست آمریکا در برابر ایران به ویژه پس از 11 سپتامبر آمیزه­ای از شاخص‌های نرم و سخت است که اولی در مقام بسترساز، مکمل و توجیه‌کننده عمل کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The changes in power concept; the Hard to the Soft Power and the Usage of Soft power by United States o America on Iran

چکیده [English]

At the advent of Islamic Revolution in Iran there was a very crucial conflict between Iran and the division of power in the world. Joseph Samuel Nye has divided the power into two kinds, the soft and the hard power. Military and economic power as the hard and semi-hard power may lead people to change their positions. Soft power is power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes you want, not by forcing or rewarding other but by attracting people. After revolution the American policies put National security of Iran in jeopardize several times. Iran and the united state of America have had ups and downs in their relationship during the last 7 decades. They have experienced the strategic alliance as well as severing diplomatic relations and even imposing the military conflicts. The study of the relations between two countries have indicated that united state have tried to use hard power at the advent of the revolution in Iran such as Economic sanctions, military attack in Tabas and American cooperation with Iraq during the Iran–Iraq War. But these strategies ended in failure then the United States of America adopted some new policies such as soft power against Iran; accordingly the U.S policy towards Iran especially after September eleven has been a mixture of hard and soft measures. Hence their soft power may justify using of the hard power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • United States of America
  • hard power
  • Soft power