سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به تحلیل نشانه‌شناختیِ سریال‌های دو شبکة تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان یعنی ”فارسی وان“ و ”پی‌ام‌سی‌فمیلی“ با هدف شناخت ”سبک زندگی“ نمایش داده شده، می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای چه الگوهایی از سبک‌ زندگی را به مخاطبان ارائه می‌دهند؟ 
مبانی نظری این پژوهش، رویکردهای مفهومی و نظری سبک زندگی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سبک زندگی نمایش داده شده در سریال‌های این دو شبکه دارای ویژگی‌هایی چون رفتارهای غیراخلاقی، روابط نامشروع خارج از عرف، بارداری پیش از ازدواج، تمایل به زندگی مرفه و دوری از ساده زیستی و... است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lifestyle introduced in TV series Semiotic Analysis of TV series airedon Farsi1 and PMC Family Channeles as two Persian Satellite Televisions

چکیده [English]

This article analyzes the semiotics of the series which have been aired on two Persian TV satellites including “Farsi 1” and “PMC Family” the main purpose of the article is to introduce the lifestyle also the main problem of this research is: “hat kind of the lifestyle is presented to the audiences of the satellite television series?”
Theoretical and conceptual approaches to lifestyle have been used in this paper as the theoretical study. The finding indicaed that these two TV channels have presented some characters such as immoral behavior, illicit relations, pregnancy before marriage, the desire to live in an affluent life and the avoidance of simple living

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Cultivation Theory
  • Media Usage
  • Satellite TV
  • Farsi 1
  • PMC Family