رونـدها، عملکردها و نیـازهای بخش مطبوعات استانی (مطالعه موردی: مطبوعات استان کردستان)/ نوشته : فواد ایزدی , محسن محمدی , روح الله فلاحی گیلان , محمد نبی آقا تقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطبوعات بالاخص روزنامه‌ها در ایران از آغاز پیدایی تا به امروز همواره ”مرکزی“ بوده­اند تا ”محلی“. این بدین معناست که بسیاری از مطبوعات به ابعاد سیاسی فرهنگی، اقتصادی و... کلان کشور  و یا به نیازها و معضلات موجود شهرهای مرکزی می­پردازند و عملاً نیازهای شهرهای کوچک­تر در نظر گرفته نمی­شود. ماهیت تأثیرپذیری مطبوعات محلی از برخی متغیرهای متناظر در مطبوعات ملی، متفاوت بوده و از این رو در بررسی مطبوعات محلی، باید به تغییرات ماهوی متغیرهای همنام در حوزة ملی نیز توجه داشت. در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت انتشار مطبوعات در استان کردستان تلاش شده است تا به تطبیق نیازهای شهروندان این استان و محتوای پیام‌ها در مطبوعات استانی پرداخته شود.
این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده کرده است. در روش اسنادی از داده‌های سالنامه آماری و همچنین بولتن ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان (1390) استفاده شده؛ و در روش پیمایش، دادها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است و جامعه آماری همه افراد 16 سال و بیشتر ساکن در استان کردستان است و حجم نمونه 500 نفر تعیین شده است. 
یافته­های پژوهش نشان می­دهد که 35 عنوان نشریه‌ای که در سطح استان نشر می­یابد اکثراً در قالب فصلنامه و ماهنامه بوده است. همچنین یافته‌ها نشان داده است که در حدود 45درصد پاسخگویان در یک هفتة قبل از پیمایش هیچ‌گونه عنوان روزنامه‌ای مطالعه نکرده‌اند و این آمار برای مجله به 60درصد رسیده است. همچنین یافته‌ها نشان داده پاسخگویانی که روزنامه و مجله مطالعه می‌کنند بیشتر شهرنشین و دارای تحصیلات بالای دیپلم هستند و اولویتشان بیشتر بر مطالب سیاسی، حوادث، ورزشی و اجتماعی و اقتصادی است و کمترین اولویت مطالب دینی و اندیشه و تاریخ است؛ و در بین شهروندانی که تحصیلات زیر دیپلم دارند مطالب حوادث، ورزشی و فرهنگی‌ـ هنری در اولویت اول است. این یافته‌ها گویای آن است که در بحث نشریات، توجه به مخاطب و ذائقه آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها