تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، مفهوم و معنای بسیاری از پدیده‌های نام آشنای قدیمی ‌به طور کامل یا نسبی تغییر کرده‌ و تأثیرپذیری از تحولات پرشتاب عصر اینترنت باعث دگرگونی آن‌ها شده ‌است.
تروریسم و یکی از شاخه‌های خطرناک آن یعنی تروریسم دولتی نیز از این تحولات تأثیرپذیرفته ‌و پیدایش شبکه‌های اطلاع‌رسانی مانند اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه‌ به ‌حامیان و سازمان دهندگان تروریسم دولتی امکان داده‌ تا به ‌شیوه‌های نوینی به ‌اهداف خود جامه ‌عمل بپوشانند.
در این مقاله ‌ضمن بررسی معنا و مفهوم تروریسم دولتی در فضای مجازی، انواع و جنبه‌های مختلف این پدیده ‌بررسی شده ‌و راهکارهایی برای مقابله ‌با آن ارائه ‌می‌شود. همچنین راهکارهای مبارزه ‌با تروریسم مجازی در ایران و اقدامات صورت گرفته‌ در این زمینه ‌بیان می‌شود. نویسندگان نشان داده‌اند تروریسم مجازی به ‌علت ویژگی‌های خاص خود باعث شده‌ تحقق اهداف حامیان تروریسم دولتی با هزینة ‌کمتر و سهولت و مخفی‌کاری بیشتر ممکن شود

کلیدواژه‌ها