تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، مفهوم و معنای بسیاری از پدیده‌های نام آشنای قدیمی ‌به طور کامل یا نسبی تغییر کرده‌ و تأثیرپذیری از تحولات پرشتاب عصر اینترنت باعث دگرگونی آن‌ها شده ‌است.
تروریسم و یکی از شاخه‌های خطرناک آن یعنی تروریسم دولتی نیز از این تحولات تأثیرپذیرفته ‌و پیدایش شبکه‌های اطلاع‌رسانی مانند اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه‌ به ‌حامیان و سازمان دهندگان تروریسم دولتی امکان داده‌ تا به ‌شیوه‌های نوینی به ‌اهداف خود جامه ‌عمل بپوشانند.
در این مقاله ‌ضمن بررسی معنا و مفهوم تروریسم دولتی در فضای مجازی، انواع و جنبه‌های مختلف این پدیده ‌بررسی شده ‌و راهکارهایی برای مقابله ‌با آن ارائه ‌می‌شود. همچنین راهکارهای مبارزه ‌با تروریسم مجازی در ایران و اقدامات صورت گرفته‌ در این زمینه ‌بیان می‌شود. نویسندگان نشان داده‌اند تروریسم مجازی به ‌علت ویژگی‌های خاص خود باعث شده‌ تحقق اهداف حامیان تروریسم دولتی با هزینة ‌کمتر و سهولت و مخفی‌کاری بیشتر ممکن شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State Terrorism in Cyberspace and the Ways to Confront with it

چکیده [English]

Development of communication and information Technologies changes the concept of many different phenomena that were familiar to us as well as the effect of developing internet in this information age make them to change rapidly.
State terrorism which is considered as one of the most dangerous terrorism in the world has been impacted by these new changes ; hence the emergence of information networks such as Internet and mobile phone help the state terrorism sponsors and organizers to follow their goals in some new methods.
In this paper the meaning of state terrorism in cyberspace and different kinds, aspects of it have been discussed as well as the methods for confronting with the state terrorism have been introduced. Also some new strategies for facing with the cyber Terrorism in Iran have been indicated. The writers in this paper have shown that the cyber terrorism helps state terrorism to follow their objects easier and affordable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Terrorism
  • State Terrorism
  • Cyberspace
  • Government
  • network