تأثیـر توسعة فنـاوری‌های اطلاعـاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه(مطالعه موردی تونس و مس)/ نوشته : غلامرضا خواجه سروی , علی خلیلی پور رکن آبادی , رضا نیکنام و مهدی یزدان پناه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پدیدة اینترنت به عنوان سرآمد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، از یک سو موجب درنوردیدن مرزهای ملی و کاهش قدرت دولت­ها (به ویژه حکومت‌های دیکتاتور) شده است و از سوی دیگر ارتباطات انسانی را گسترش و گروه‌های انسانی را در جوامع مختلف به هم نزدیک کرده است. با این مقدمة کوتاه، ما در این نوشتار به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که توسعة فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی چه تأثیری بر تحولات جدید خاورمیانه، به ویژه در دو کشور مصر و تونس داشته است؟ به عبارت دیگر، تا چه مقدار میزان دسترسی مردم این کشورها به رسانه‌های جمعی همچون اینترنت، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و ... در بروز این تحولات نقش داشته است؟ در پاسخ کوتاه می‌توان گفت ضمن اینکه گسترش شبکه­­های ماهواره­ای و اینترنت ابزاری برای اطلاع­رسانی و افزایش بینش سیاسی مردم و به نوعی تشکیل طبقة اجتماعی جدیدی (به لحاظ میزان آگاهی) در این کشورها شده ­است، گسترش روزافزون استفاده از اینترنت در بین مردم منطقه منجر به تحت پوشش قرار دادن سرکوب­های سیاسی این رژیم­ها در سطح منطقه­ای و جهانی، افزایش سرعت و گسترش این تحولات، بالا رفتن هزینة سرکوب و رسوخ‌پذیر شدن حاکمیت دولت­ها و آشنا شدن مردم منطقه با دموکراسی و ارزش­های انسانی شده­ است. لذا به نظر می‌رسد که عامل یا متغیر توسعة فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کنار عوامل دیگری چون اقتصاد ناکارآمدو فضای بستة سیاسی، توانسته از نقش قابل توجهی در تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه در دو کشور تونس و مصر برخوردار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of development of Information and communication technologies in the New Evolutions in the Middle East (Case Study of Tunisia and Egypt

چکیده [English]

Internet as a master of the Information and communication technologies in one hand help people to be in no border area as well as to decrease the power of regimes (Especially Dictatorial regimes): in other hand it helps people to communicate faster together so we can be closer to each other. In this paper we try to answer this question: What is the effect of the new developments of information and communications technologies in the evolutions of the Middle East, especially in Egypt and Tunisia? Otherwise how much the usage of media such as internet, satellite television, and social networks could be effective in these evolutions? Briefly the answer could be: Using social networks and the net can help people to be more aware and be more informed as well as they can improve their political knowledge; in addition these kinds of media resulted in developing the new kind of social class (Districted by their awareness). By using the new media people report vastly political suppression of these regimes at regional and global levels so it facilitates the advent of these evolutions more rapidly and makes these regimes to pay more expenses for their suppression as well as it helps people to become familiar with democracy and human values. Therefore the development of Information and communication technologies alongside some other factors like inefficient economy as well as strict political system have impacted on the evolutions of middle east especially in Tunisia and Egypt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Information and Communication Technologies
  • Political Awareness
  • the Permeability of Government
  • Tunisia
  • Egypt