برون‌سپاری حلقة مفقوده در سازمان‌های مطبوعاتی ایران/نوشته : یونس نوری مرادآبادی, منصور ساعی و زهره خواجه صالحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سازمان­های رسانه­ای دریافته­اند که حضور مؤثر در بازار نیازمند کسب و حفظ راهبرد شایستگی­های اصلی(مهارت و دانش تخصصی که موجب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می­شود) است. در این راستا برون­سپاری (Outsourcing) به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسعة سازمان و ارتقای بهره­وری در قالب کوچک‌سازی، موجب گسترش توانایی سازمان­ها و دستیابی راهبرد شایستگی­های اصلی در محیط کسب و کار جهانی شده است. برون­سپاری عبارت است از عملیات واگذاری برخی فعالیت­های داخلی یک سازمان به تأمین‌کنندة آن در بیرون از سازمان در قالب یک قرارداد بلند مدت. این پژوهش در جهت تبیین فعالیت برون‌سپاری در سازمان­های مطبوعاتی جهان و بررسی جایگاه این مفهوم در سازمان­های مطبوعاتی ایران بر اساس روش­های مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبة عمیق صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که برخی از فعالیت‌های برون­سپاری شده نظیر چاپ، توزیع و آگهی­ها در میان تمام سازمان­های مطبوعاتی مورد بررسی، نقش مثبتی بر عملکرد کلی سازمان داشته است. همچنین فعالیت­هایتولید متن (به‌ جز چاپ) فعالیت‌های مربوط به قرارداد با خبرنگاران در خصوص حق التحریریه و امور مربوط به پشتیبانی سیستم­های کامپیوتری در تمام سازمان­های مورد بررسی  نقش منفی در کارایی و اثربخشی سازمان داشته­ است. همچنین شایان ذکر است در برخی فعالیت­ها نظیر ارسال ام ام اس به مخاطبان از طریق اپراتورهای مختلف، صفحه‌آرایی، زینک در برخی سازمان­ها عملکرد مثبت و در برخی دیگر عملکرد منفی داشته است

کلیدواژه‌ها