توسعة سواد رسانه‌ای، مهم‌ترین راهبرد مخاطب‌محور پیش‌روی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور/ نوشته : عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تلاش دارد با رویکردی ایجابی به موضوع آموزش سواد رسانه­ای، به مثابة راهبردی عملی و واقع‌گرا برای سازمان‌های رسانه‌ای و فرهنگی، ضمن معرفی سواد رسانه­ای و ضرورت اجرای برنامه­های آموزشی آن در کشور، برخی مباحث مقدماتی قابل تأمل در این زمینه را تا حدودی بشکافد. نگارنده می‌‍‌کوشد ضمن تمرکز بر موضوع کودکان به عنوان مخاطبان بی‌پناه رسانه‌ها، برخی الزامات و فوریت‌ها را برای آموزش سواد رسانه‌ای به این دسته از مخاطبان را تبیین کند.
این مقاله به روش اسنادی انجام شده است و ضمن اشاره به مباحث و دیدگاه­هایی که در خصوص اجرای طرح­ها و برنامه­های مبتکرانۀ سواد رسانه­ای که در دهه­های اخیر در کشورهای گوناگون اجرا شده­اند، بر این موضوع تأکید دارد که ترویج و اجرای برنامه­های سواد رسانه­ای، نسبت دقیق و نزدیکی با بافت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اقتصادی هر کشوری دارد. از این رو ضروری است برنامه‌های آموزش سواد رسانه‌ای در ایران، متناسب با بافت کشورمان طراحی و اجرا شوند. در پایان، برخی ملاحظات و تأملاتی که در اجرای این برنامه­ها در ایران باید مورد نظر و توجه قرار گیرند، به اختصار در قالب پرسش‌هایی طرح شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Media Literacy as the Most Important Audience-Oriented Strategy in Media and Cultural Organizations in Iran

چکیده [English]

This article examinesthe education of media literacy as a Practical and realistic approach which may utilize for media and cultural organizations and tries to introduce the meaning of media literacy as well as the urgency of performance of educational planning in Iran. In addition this paper tries to investigate some primarily discussions. Some issues has been considered in this paper such as kids the unprotected audiences then the urgency for educating media literacy have been dedicated to the kids.
This paper have been conducted by documentary method as well as we have tried to indicate some projects and planes which have been used for educating media literacy in some countries. The results emphasize that there is a relationship between the cultural,social, political and even economic context in every country andthe performance as well as development of educating media literacy in that country. So it is significant to promote and perform the education planning for media literacy in Iran according to its context. Finally some of the main issues which should be considered in performing the media literacy planning have been raised as some main questions in this paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • audience
  • Media Literacy
  • Media Organizations