جایگاه‌ مخاطب در سیاست‌گذاری خبری/ نوشته : حسن مجیدی و راحله قنبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مخاطب امروز با پیشرفت تکنولوژی و تنوع وسایل ارتباط جمعی توانایی انتخاب پیدا کرده‌ است. در دنیای امروز، رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و جلب نظر آنان به ‌هر ترفندی دست می‌یازند که ‌بین آن‌ها میزان شناخت رسانه‌ها از مخاطبِ هدف، مؤثرترین عامل در جهت تأثیرگذاری بیشتر است. این مقاله‌‌ به‌ جایگاه‌ مخاطبان خبری و تصویر ذهنی که ‌از آنان در سیاست‌گذاری خبری مبنا قرار می‌گیرد (به ‌تعبیری مخاطب‌پنداری) می‌پردازد و با بهره‌گیری از مصاحبة عمقی به ‌این سؤال پاسخ داده می‌شود ‌که ‌‌جایگاه ‌‌مخاطب در سیاست‌گذاری خبری چیست؟ از منظر مدرسان ارتباطات و صاحب‌نظران رسانه‌‌ کدام تصویر از مخاطب به‌ سیاست‌گذاری خبری موفق‌تری می‌انجامد؟
برای پاسخ به‌این سؤال اصلی پنج سؤال کلیدی و فرعی به‌شرح زیر طرح شده ‌که ‌‌پاسخ آن از منظر مدرسان ارتباطات و رسانه‌‌ جست‌وجو و مقوله‌بندی شده‌است: 1. نحوة‌ سیاست‌گذاری خبری چگونه ‌است؟ 2. اهمیت استفاده ‌از نظریات ارتباطی در سیاست‌گذاری خبری چیست؟ 3. مختصات مخاطب عصر امروز چیست؟ 4. تصور رسانه‌‌ از مخاطب خبر چگونه ‌است؟ 5. روانشناسی و جامعه‌شناسی مخاطب خبر چه ‌جایگاهی در سیاست‌گذاری خبری دارد؟
در پایان راه‌حل‌هایی برای برقراری ارتباط مؤثرتر و آسان‌تر با مخاطبی که‌‌ این روزها مورد هجوم انواع رسانه‌های بیگانه ‌‌در ایران قرار گرفته ‌‌است، ارائه‌‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها