جایگاه‌ مخاطب در سیاست‌گذاری خبری/ نوشته : حسن مجیدی و راحله قنبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مخاطب امروز با پیشرفت تکنولوژی و تنوع وسایل ارتباط جمعی توانایی انتخاب پیدا کرده‌ است. در دنیای امروز، رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و جلب نظر آنان به ‌هر ترفندی دست می‌یازند که ‌بین آن‌ها میزان شناخت رسانه‌ها از مخاطبِ هدف، مؤثرترین عامل در جهت تأثیرگذاری بیشتر است. این مقاله‌‌ به‌ جایگاه‌ مخاطبان خبری و تصویر ذهنی که ‌از آنان در سیاست‌گذاری خبری مبنا قرار می‌گیرد (به ‌تعبیری مخاطب‌پنداری) می‌پردازد و با بهره‌گیری از مصاحبة عمقی به ‌این سؤال پاسخ داده می‌شود ‌که ‌‌جایگاه ‌‌مخاطب در سیاست‌گذاری خبری چیست؟ از منظر مدرسان ارتباطات و صاحب‌نظران رسانه‌‌ کدام تصویر از مخاطب به‌ سیاست‌گذاری خبری موفق‌تری می‌انجامد؟
برای پاسخ به‌این سؤال اصلی پنج سؤال کلیدی و فرعی به‌شرح زیر طرح شده ‌که ‌‌پاسخ آن از منظر مدرسان ارتباطات و رسانه‌‌ جست‌وجو و مقوله‌بندی شده‌است: 1. نحوة‌ سیاست‌گذاری خبری چگونه ‌است؟ 2. اهمیت استفاده ‌از نظریات ارتباطی در سیاست‌گذاری خبری چیست؟ 3. مختصات مخاطب عصر امروز چیست؟ 4. تصور رسانه‌‌ از مخاطب خبر چگونه ‌است؟ 5. روانشناسی و جامعه‌شناسی مخاطب خبر چه ‌جایگاهی در سیاست‌گذاری خبری دارد؟
در پایان راه‌حل‌هایی برای برقراری ارتباط مؤثرتر و آسان‌تر با مخاطبی که‌‌ این روزها مورد هجوم انواع رسانه‌های بیگانه ‌‌در ایران قرار گرفته ‌‌است، ارائه‌‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Audiences in news policy making

چکیده [English]

Today media audiences and users have many options to choose because of development of technology as well as the diversity in mass media. Media managers do everything to attract people attention in addition media tries to identify their audiences as the main factors to impact on their users.This paper studies the position of audiences in news programs and the importance of audiences in news policy making. The in-depth interview has been used in this paper in order to answer this question: where is the position of audiences in the news policymaking? And what is the opinion of communication teachers as well as media expertise about the best image of audiences in news policy making? Five main and secondary which has been answered by communication teachers as well as media expertise has been considered as follows: 1.what is the method of news policy making? 2. What is the importance of using communications theories in news policy making? 3. What is the characteristic oftoday audiences? 4. How is the media's image of audiences? 5. How important are the sociology and psychology of news audiences in news policy making? Finally some solutions are presentedfor using effective communications with audiences in Iran; during this crucial situation,Iranian audiences are the target of western media productions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audiences
  • Media