زبان، فناوری‌ها و هویت ملی/ نوشته : گیتا علی آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ویلیامز، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر، معتقد است هویت ساختة بشر است، که برای انطباق با وضعیت حاکم و محیط اطراف خود با گذشت زمان تغییر می‌کند. در شکل‌گیری هویت عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی نقش مهمی دارند و قرار گرفتن آن‌ها در کنار هم می‌تواند هویت یک فرد یا یک ملت را بسازد. از این رو می‌توان فرهنگ، زبان، مذهب، تاریخ و شرایط حاکم بر اجتماع را عوامل شکل‌دهی به هویت ملی دانست.
در این میان نقش زبان و نحوة به‌کارگیری آن در رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در خور توجه است. از یک‌سو گفتمان دست‌اندرکاران و از سوی دیگر استفاده از یک زبان مشترک می‌تواند در تسهیل ارتباط مؤثر باشد. زبان یکی از عوامل فرهنگی و هویتی هر کشور است که به‌عنوان میراث فرهنگی مورد توجه قرار دارد. یونسکو برای جلوگیری از تأثیر دیگر زبان‌ها و از بین‌رفتن برخی از آن‌ها بحث چندزبانگی را مطرح کرده و طی سال‌های اخیر توجه بیشتری به آن داشته‌است.
تأثیرات فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی طی قرن گذشته منجر به جهشی عظیم در زندگی بشر شد. در این میان اینترنت نقش مهم‌تری را بر عهده داشته و دارد. دریافت اطلاعات در هر زمان، دسترسی به منابع مختلف‌ علمی، کتابخانه‌ها، مراکزفرهنگی،حتی منابع سرگرم‌کننده و در عین حال ابزاری برای آموزش از ویژگی‌های آن محسوب می‌شود. رشد سریع و دسترسی گسترده به اینترنت الگوی تغییر شکل‌یافته‌ای از ارتباطات اجتماعی و روابط میان‌فردی به‌وجود آورده‌است.
در این مقاله سعی شده‌است تا نقش و کارکرد زبان به‌مثابة یک نظام تا تنوع زبانی در رسانه‌ها و فناوری‌های نوین مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language: Technologies and National Identity

چکیده [English]

Sociologist and researcher Williams believes that identity is created by mankind and is changed by the lapse of time to comply with the prevailing circumstances and one’s surrounding environment. Cultural, social and historical factors play an important role in formation of identity and they can build the identity of an individual or a nation by standing beside one another. Therefore, culture, language, religion, history and conditions ruling over the society can be considered factors forming the national identity (Mass Media and Identity: 2006: 147). Here the role played by language and the mechanism of its application in the media and new technologies is significant. On the one hand, the discourse of those involved and on the other hand using a common language can be effective in facilitating communication. Language is one of the factors of culture and identity of any country, and is paid attention to as cultural heritage. To prevent the influence of other languages and extinction of some of them, UNESCO has raised the issue of multilingualism and paid more attention to it in recent years.
The effects of new information and communication technologies have led to a huge leap in human life in the past century. Here, the Internet has played and is playing a more important role. Getting information at any time, access to various scientific sources, libraries, cultural centers and even entertainment sources with educational application are among its characteristics. 
Rapid growth of and broad access to the Internet has created a transformed model of social communication and interpersonal relations.
This article has tried to review the role and performance of language as a system in the media and modern technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Discourse
  • Power
  • Identity
  • the Internet