جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه همة کشورهای جهان با پدیدة جهانی‌شدن روبه‌رو هستند. این، برای آن‌ها فرصت و تهدید تلقی می‌شود. از آنجا که جهانی‌شدن و هویت جهان‌وطنی، رویدادی ناگزیر به‌نظر می‌رسد، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو، برای دولت‌ها و ملت‌ها موضعی منطقی است. در این نوشتار پس از ارائة تعاریفی از جهانی‌شدن و بیان نگرش‌های موافق و مخالف در ابعاد گوناگون آن، اشاره‌ای به موقعیت ایران در قبال مسائل مطرح، از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌ها می‌شود. در نهایت باید اذعان کرد که این فرایند، پدیده‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده و با هدفی مشخص ظهور نیافته‌است، لذا پویایی بیشتر دولت و ملت در همة ابعاد، و توان سازگاری با روند جهانی، روش و هدفی ناگزیر برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از فرصت‌های پیش‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization: Considerations and Opportunities

چکیده [English]

Today all the world countries are faced with the phenomenon of globalization. This is considered both an opportunity and a threat to them. Since globalization and the cosmopolitan identity seem to be inevitable, therefore a rational planning and utilization of the opportunities ahead seem to be reasonable.
After offering some definitions about globalization and presenting pro and con attitudes in various dimensions in this article, Iran’s status towards the issues introduced -- including politics, economy, culture and subcultures -- are discussed. Ultimately it is asserted that this process is not a pre-orchestrated phenomenon to have emerged with a specific goal; therefore, further dynamism of the government and the nation in all dimensions and the capability to adjust with the globalization trend are an inevitable process and goal to make further use of the opportunities ahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • communication
  • technology
  • Globalization and Politics
  • Globalization and Economy
  • tourism industry
  • Development