شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌های نوین اجتماعی به همراه وب‌ها، اپلیکیشین‌ها و داده‌های هوشمند در یک حرکت همراه با شرکت‌های ارائه‌دهندة تکنولوژی‌های نوین، چنان فضای ارتباطات هوشمندی اطراف شرکت‌ها و سازمان‌های امروز به‌وجود آورده‌اند، که اکنون توئیت‌های این رسانه‌های نوین اطلاع می‌دهند که چه اتفاقی برای سازمان در حال رخ‌دادن است؛ لایک‌ها درصد محبوبیت شرکت‌ها را نشان می‌دهند. نتیجه فراگیری این محیط هوشمند چیزی نیست جز گستره‌ای از ارتباطات بی‌شمار و ظرفیت مشارکت بی‌نهایت گسترده از نوع مذاکرات همه با همه و البته در کلیه سطوح ارتباطات درون و برون‌سازمانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی. ارزش شبکه‌های اجتماعی نیز کاملاً مشخص است: شبکه‌هایی هوشمند با گستره‌ای از ارتباطات بی‌شمار.
بخش عمده‌ای از بهره‌گیری سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ از شبکه‌های اجتماعی در راستای برندینگ ــ ”ایجاد آوازه“ ــ برای سازمان، شرکت، کالا، خدمات و یا محصولات آن‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. براساس نمودار تحقیقاتی مؤسسة ”شبکه‌های اجتماعی امروز“، 8/71درصد شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ جهان، در برندینگ خود از شبکه‌های اجتماعی بهره می‌گیرند. چنانچه در متن مقاله نیز خواهد آمد، در واقع برندینگ سازمان‌ها، شرکت‌ها، خدمات، محصولات و کالاهای آن‌ها، به‌عنوان مهم‌ترین تأثیر و تحولات حاصل از سوی فضای هوشمند ارتباطات نوین متأثر از خانواده وب‌های هوشمند، بر آن‌ها تحمیل می‌شود.
در مقالة حاضر علاوه بر مطالب یادشده، مباحثی مانند تحول استراتژی‌های سازمانی کسب و کارها، از وب1 تا شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب‌2 و وب هوشمند 3؛ استراتژی کسب‌وکار در محیط هوشمند ناشی از شبکه‌های اجتماعی مشارکتی؛ برنامه‌ریزی استراژیک برای بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی به مثابه محیطی فعال و هوشمند در راستای برندینگ به تفکیک شبکه‌های اجتماعی مجازی رایج و در نهایت بررسی آسیب‌های احتمالی برندینگ متأثر از محیط شبکه‌های اجتماعی، با رویکردی کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرند

کلیدواژه‌ها