شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌های نوین اجتماعی به همراه وب‌ها، اپلیکیشین‌ها و داده‌های هوشمند در یک حرکت همراه با شرکت‌های ارائه‌دهندة تکنولوژی‌های نوین، چنان فضای ارتباطات هوشمندی اطراف شرکت‌ها و سازمان‌های امروز به‌وجود آورده‌اند، که اکنون توئیت‌های این رسانه‌های نوین اطلاع می‌دهند که چه اتفاقی برای سازمان در حال رخ‌دادن است؛ لایک‌ها درصد محبوبیت شرکت‌ها را نشان می‌دهند. نتیجه فراگیری این محیط هوشمند چیزی نیست جز گستره‌ای از ارتباطات بی‌شمار و ظرفیت مشارکت بی‌نهایت گسترده از نوع مذاکرات همه با همه و البته در کلیه سطوح ارتباطات درون و برون‌سازمانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی. ارزش شبکه‌های اجتماعی نیز کاملاً مشخص است: شبکه‌هایی هوشمند با گستره‌ای از ارتباطات بی‌شمار.
بخش عمده‌ای از بهره‌گیری سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ از شبکه‌های اجتماعی در راستای برندینگ ــ ”ایجاد آوازه“ ــ برای سازمان، شرکت، کالا، خدمات و یا محصولات آن‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. براساس نمودار تحقیقاتی مؤسسة ”شبکه‌های اجتماعی امروز“، 8/71درصد شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ جهان، در برندینگ خود از شبکه‌های اجتماعی بهره می‌گیرند. چنانچه در متن مقاله نیز خواهد آمد، در واقع برندینگ سازمان‌ها، شرکت‌ها، خدمات، محصولات و کالاهای آن‌ها، به‌عنوان مهم‌ترین تأثیر و تحولات حاصل از سوی فضای هوشمند ارتباطات نوین متأثر از خانواده وب‌های هوشمند، بر آن‌ها تحمیل می‌شود.
در مقالة حاضر علاوه بر مطالب یادشده، مباحثی مانند تحول استراتژی‌های سازمانی کسب و کارها، از وب1 تا شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب‌2 و وب هوشمند 3؛ استراتژی کسب‌وکار در محیط هوشمند ناشی از شبکه‌های اجتماعی مشارکتی؛ برنامه‌ریزی استراژیک برای بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی به مثابه محیطی فعال و هوشمند در راستای برندینگ به تفکیک شبکه‌های اجتماعی مجازی رایج و در نهایت بررسی آسیب‌های احتمالی برندینگ متأثر از محیط شبکه‌های اجتماعی، با رویکردی کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Networks; Smart Media in the Service of Online Branding

چکیده [English]

New social media along with smart webs, smart applications, and smart data as well as companies providing new technologies have created such a elaborate smart communications environment for today's companies and organizations that tweets spread by the new media inform about what is happening in an organization; the number of "likes" shows the popularity of companies. The result of the clusiveness of this smart environment is nothing but a domain of numerous communications and an extremely extensive participation in the form of all- party negotiations at all levels of communications outside and inside of virtual social networks. Also, the value of social networks is crystal clear: smart networks with a range of numerous communications.
A large part of using social networks by big companies and organizations serves the purpose of branding for companies and organizations and their goods and services. According to the findings of a research conducted by Social Media Today, 71/8% of big companies and organizations throughout the world use social networks in their branding. As to be mentioned in the main text of the article, in fact, the branding of companies and organizations and their goods and services is imposed on them by the smart nature of new communications affected in its turn by smart webs family.
In this article, in addition to what was mentioned earlier, subjects such as changes in business and organizational strategies from web 0.1 to social networks based on web 0.2 and smart web 0.3; business strategies in a smart environment resulting from participatory social networks; strategic planning for using social media as an active and smart environment in the service of branding separately for each of the popular virtual social networks; and finally potential harms threatening branding stemmed from the environment of social networks are studied by an applied approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Brand
  • Branding
  • smart webs family
  • social networks marketing
  • smart marketing