نشانه‌شناختی دین یهود (غیرصهیونیسم) در هنر مدرن مطالعة موردی نقاشی ”من و روستا“ اثر مارک شاگال/ نوشته : حسن بشیر و هدی کاسپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش کشف نمادهای قوم یهود در هنرهای تجسمی و به‌طور خاص در نقاشی است. مارک شاگال، یکی از هنرمندان یهودی سدة بیستم است که سبکی شخصی و خیالپردازانه دارد. محتوای آثار او برگرفته از داستان‌های فولکلور و اسطوره‌ها و نمادهای دین یهود است که به‌طور مکرر در آثار نقاشی این هنرمند نمود پیدا کرده است.
نقاشی ”من و روستا“ اثری است که در آن از نمادها و نشانه­های قوم یهود به‌طور آشکار و پنهان استفاده شده است. در این تحقیق معانی نهفته در ورای فرم­ها و نشانه­های نمادین اثر با در نظر گرفتن دو رویکرد دلالت صریح و دلالت ضمنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مارک شاگال این نشانه­ها ­را در جهت یادآوری سنّت­ها و نمادهای­ دین یهود به‌کار برده است. تصاویر هلال ماه، انگشترداوود، گاو، شاخة زیتون به نشانة علائم و ظواهر دین یهود به‌کار رفته؛ اما نشانه­هایی همچون صلیب و کلیسا نیز در اثر وجود دارد که نگارندگان با تحلیل محتوا و کشف روابط بین نشانه­های یهودی و غیر یهودی پی­بردند که نشانه­های یهودی در اثر بر دیگر نشانه­ها سلطه داشته و سایر نشانهها را تحت‌الشعاع قرار داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Study of Judaism (non- Zionism) in Modern Art

چکیده [English]

The goal of this research is to discover the symbols of Jewish people in visual arts, especially in painting.
Marc Chagall, Jewish artist of the zoth century who has a personal and imaginary style. The content of his works draws on the folkloric stories, myths and symbols of Judaism which appears repeatedly in the paintings of this artist.
The painting, “Me and Village”, is one his paintings in which Jewish symbols and signs appear either clearly or secretly. The hidden meanings beyond the forms and signs of this work have precisely been analyzed regarding the two explicit and implicit aspects. Some symbols such as the Moon, cow, David's star, and other religious and non- religious Jewish signs have been analyzed semiotically.
The findings shows that the image of the Moon crescent, David's ring, cow, olive branches have been used for the sake of the signs and marks of Judaism, but there are some other signs in the work such as cross and church as well. The interpreters by analyzing the content and discovering the relationship between the Jewish and non- Jewish signs have come to this result that the Jewish signs outnumber and dominate on the other signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotic
  • Judaism
  • Modern Art
  • Marc Chagall