نشانه‌شناختی دین یهود (غیرصهیونیسم) در هنر مدرن مطالعة موردی نقاشی ”من و روستا“ اثر مارک شاگال/ نوشته : حسن بشیر و هدی کاسپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش کشف نمادهای قوم یهود در هنرهای تجسمی و به‌طور خاص در نقاشی است. مارک شاگال، یکی از هنرمندان یهودی سدة بیستم است که سبکی شخصی و خیالپردازانه دارد. محتوای آثار او برگرفته از داستان‌های فولکلور و اسطوره‌ها و نمادهای دین یهود است که به‌طور مکرر در آثار نقاشی این هنرمند نمود پیدا کرده است.
نقاشی ”من و روستا“ اثری است که در آن از نمادها و نشانه­های قوم یهود به‌طور آشکار و پنهان استفاده شده است. در این تحقیق معانی نهفته در ورای فرم­ها و نشانه­های نمادین اثر با در نظر گرفتن دو رویکرد دلالت صریح و دلالت ضمنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مارک شاگال این نشانه­ها ­را در جهت یادآوری سنّت­ها و نمادهای­ دین یهود به‌کار برده است. تصاویر هلال ماه، انگشترداوود، گاو، شاخة زیتون به نشانة علائم و ظواهر دین یهود به‌کار رفته؛ اما نشانه­هایی همچون صلیب و کلیسا نیز در اثر وجود دارد که نگارندگان با تحلیل محتوا و کشف روابط بین نشانه­های یهودی و غیر یهودی پی­بردند که نشانه­های یهودی در اثر بر دیگر نشانه­ها سلطه داشته و سایر نشانهها را تحت‌الشعاع قرار داده است

کلیدواژه‌ها