ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی/ نوشته : احسان پوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیبی از رسانه‌ها‌ی جمعی و ارتباطات میان‌فردی، مؤثرترین راه برای رسیدن افکار جدید به‌ افراد و متقاعد ساختن آن‌ها است. امروزه این بستر توسط شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی فراهم شده و کاربران این شبکه‌ها با گسترش ارتباطات خود به تبادل اطلاعات و اشتراک‌گذاری محتوا به‌صورت جمعی یا فردی می‌پردازند. برخی از اندیشمندان معتقدند این اجتماعات انسانی به‌نوعی ظهور مفهوم سپهر عمومی هابرماس در فضای مجازی است. این پژوهش با هدف شناخت و توصیف رفتار ارتباطی کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی و نحوة تعامل ایشان در شبکه‌ها‌ی ارتباطی مبتنی بر بستر شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی انجام پذیرفته ‌است. همچنین نگرش کاربران در برابر منتشرکنندگان محتوا در این‌گونه شبکه‌ها و الگوپذیری آن‌ها توصیف شده ‌است. در نگاهی گذرا مشارکت‌های اجتماعی آن‌لاین و نقش رهبری فکری توسط رسانه‌ها در آن توصیف می‌شود. در بخش یافته‌ها‌ی پژوهش، نتایج تحقیق که به روش مصاحبة عمقی در فضای شبکة ‌اجتماعی فیس‌بوک انجام پذیرفته، ارائه شده‌ است. کاربران شرکت‌کننده در نظرسنجی بر این عقیده هستند که رهبری در فیس‌بوک در واقع در دست کسانی است که محتوای بیشتری را برای دیگران منتشر می‌کنند و لذا کاربرانی که پیوندهای ارتباطی بیشتری در شبکه ‌ایجاد کرده‌اند در این زمینه پیشرو هستند. شبکه‌های اجتماعی مجازی، به دلیل خصلت افقی بودنشان از عدم رهبری رنج می‌برند و نیروی هدایت‌کننده در آن‌ها وجود ندارد. رهبری شبکه‌های اجتماعی به‌صورت تمرکزگرایی کلاسیک نیست و ارتباط و تأثیرگذاری بالا به پایین در آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها