مدل‌های تطابق با تکنولوژی در رسانه‌ها/نوشته : حسن خجسته باقرزاده و محسن فرامرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی در جوامع مختلف و فواید ایجاد شده توسط تکنولوژی در سه حوزة تولید‌، توزیع و دریافت محتوا‌، تصمیم عقلایی بر استفاده از این تکنولوژی‌ها است؛ اما در عمل‌، موانعی وجود دارد که تطابق این تکنولوژی‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد‌، هدف این مقاله یافتن محرک‌ها و موانع موجود برای تطابق با تکنولوژی در مؤسسه‌های رسانه‌ای است. این مقاله عرصة تطابق با تکنولوزی را به دو حوزة فردی و مؤسسات رسانه‌ای تقسیم‌بندی می‌کند. در تئوری‌های مرتبط با مؤسسات رسانه‌ای از تئوری‌های فردی هم استفاده شده است. تطابق در سازمان رسانه‌ای مستلزم توجه به پارامترهای پیچیده‌تری نسبت به سطوح فردی است و علاوه بر ویژگی‌های یک سازمان رسانه‌ای‌،  عوامل درونی و بیرونی سازمان می‌توانند نقش‌های مؤثری در تطابق با تکنولوژی ایفا کنند. توجه به این عوامل می‌تواند علاوه برحضور فعالانه در صنعت رسانه‌، مؤسسات رسانه‌ای را از آسیب ناشی از ورود تکنولوژی‌ها ایمن کند و تسهیلات خاصی را در حوزه‌های تولید‌، توزیع و دریافت محتوا ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها