حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از موضوعات مناقشه­آمیز دربارة حدود آزادی بیان، محدود بودن آن به رعایت آبرو و اعتبار دیگران است. حمایت از آزادی بیان ایجاب می­کند که از انواع بیان‌ها حتی بیان‌هایی که برای برخی افراد ناخوشایند است یا سبب ناراحتی آن‌ها می­شود حمایت شود؛ در مقابل، حمایت از آبرو و اعتبار افراد در جامعه، ایجاب می­کند که از انتشار مطالبی که امور خلاف­واقع به دیگران نسبت می­دهند یا صرفاً حاوی فحش و ناسزا به افراد هستند حمایت نشود و در صورت لزوم، با کسانی که با مطالب کذب یا فحش به آبرو و اعتبار دیگران لطمه می­زنند برخورد قانونی صورت گیرد. پرسش مهم در این خصوص آن است که دولت­ها در طراحی قواعد ناظر بر حمایت از حرمت اشخاص، چگونه و با توجه به چه معیارهایی باید عمل کنند تا نه آزادی بیان در برابر قواعد ناظر بر هتک‌حرمت قربانی شود و نه حرمت اشخاص در برابر آزادی بیان پایمال شود.
مقالة حاضر به مطالعة تطبیقی مسئلة فوق پرداخته و چند پیشنهاد برای اصلاح قواعد ناظر بر هتک‌حرمت در ایران پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dignity of Individuals and Freedom of Speech

چکیده [English]

One of the disputed issues about the limits of the freedom of speech has been the respect of people's dignity. The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordingly, speak, write, and print with freedom, but shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law. There should be limits on freedom of speech when we consider the reputation of individuals. The main question is if governments are allowed to monitor the freedom of speech for protecting people s reverence in which freedom of speech maintained.
The article considers this issue as well as there are some suggestions for amending rules against people's desecration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • freedom of speech
  • Labeling
  • Insulting
  • Slandering
  • Spreading Disinformation
  • Desecrating