ساخت هویت آن‌لاین کاربران فیس‌بوک/ نوشته : حسین امامی رودسری و اشرفسادات احدزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فیس‌بوک فضای آن‌لاینی است که کاربرانش در آن فضا می‌توانند به خودابرازی پرداخته و هویت خود را از طریق پروفایل شخصی‌شان بسازند. از آنجایی که فیس‌بوک در مقایسه با دیگر شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین در میان کاربران ایرانی از محبوبیت بیشتری برخوردار است، پژوهش کیفی حاضر با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته به بررسی فاکتورهای مورد نظر کاربران جوان ایرانی بهنگام ساخت و نمایش هویت آن‌لاین خود در شبکة اجتماعی فیس‌بوک اختصاص یافته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که کاربران از رفتار فیس‌بوکی خود و عواقب آن آگاهی کامل دارند. نمایش هویت آن‌لاین کاربر و شیوة خودابرازی او در شبکة اجتماعی فیس‌بوک متأثر از درک و قضاوت دوستان وی نسبت به محتوا و اطلاعاتی است که او به اشتراک می‌گذارد، بنابراین کاربر با در نظر گرفتن این مهم، نمایش هویت خود و خودابرازی‌اش را مدیریت می‌کند. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که کاربر از میان هویت‌ها و نقش‌های متعددی که در زندگی واقعی دارد تنها برخی هویت‌های نقشی مسلط یا هویت‌های غالب که برای وی ارزش و اهمیت بیشتری دارد را به نمایش می‌گذارد.  همچنین حضور مخاطب خاص در فهرست دوستان فیس‌بوک کاربر نیز در نمایش هویت آن‌لاین او تأثیرگذار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Online Identity of Facebook Users

چکیده [English]

Facebook is an online social networking service which every user can create profiles with photos and images and show their identity by their profile. Among all social networks Facebook is more popular in Iran. The qualitative method as well as the interview has been used in this study to investigate the factors that are considered among Iranian youth when they show their online identity in Facebook. The findings indicate that the users well know about the consequences of being in the Facebook. Creating profiles with images, data and photos in Facebook can affect the images of users and the perception of the friends about the user, so the user aware of this  kind of perceptions and views . In addition, in their profiles, the users display parts of their identities which are more important to them. Also having some especial friends in the friends list is very effective in displaying online identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facebook
  • Identity
  • online
  • Social Networking