منطق شهرهای مجازی و مفهوم کار مجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی/نوشته : سعیدرضا عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ظهور صنعت هم‌زمان ارتباطات و فضا پیدا کردن ”جهان مجازی“ در ساختارها و مکان‌های مجازی در فضای کلان اینترنت و فضاهای خاص مجازی مثل وب‌گاه‌ها، وب‌نوشت‌ها، فضاهای ارتباطی گروهی و شبکه‌ای، خانه‌های گفت‌وگو و فضاهای ارتباطی پست‌الکترونیکی، جهان جدیدی در کنار جهان فیزیکی خلق کرده است که از آن تعبیر به ”جهان مجازی“ می‌شود.  به‌طور حتم منطق حاکم بر جهان مجازی تفاوت‌های جدی با منطق جهان فیزیکی دارد و به عبارت دیگر فهم این دو جهان نیازمند زبان متفاوتی است.
”جهان‌مجازی“ یا ”فضای مجازی“ از ظرفیت‌های ساختاری برخوردار است که همین ظرفیت‌ها، تمایز و کارکردهای متفاوتی را در مقایسه با جهان فیزیکی فراهم می‌کند.
در این مقاله تلاش می‌شود ابعادی از منطق فضا و شهرهای مجازی با تأکید بر کار مجازی تبیین شود. بدون فهم این منطق تولد فضاهای مجازی نه تنها مشکلات ما را حل نمی‌کند، بلکه پیچیدگی و افزایش هزینه‌ها را به دنبال می‌آورد

کلیدواژه‌ها