منطق شهرهای مجازی و مفهوم کار مجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی/نوشته : سعیدرضا عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ظهور صنعت هم‌زمان ارتباطات و فضا پیدا کردن ”جهان مجازی“ در ساختارها و مکان‌های مجازی در فضای کلان اینترنت و فضاهای خاص مجازی مثل وب‌گاه‌ها، وب‌نوشت‌ها، فضاهای ارتباطی گروهی و شبکه‌ای، خانه‌های گفت‌وگو و فضاهای ارتباطی پست‌الکترونیکی، جهان جدیدی در کنار جهان فیزیکی خلق کرده است که از آن تعبیر به ”جهان مجازی“ می‌شود.  به‌طور حتم منطق حاکم بر جهان مجازی تفاوت‌های جدی با منطق جهان فیزیکی دارد و به عبارت دیگر فهم این دو جهان نیازمند زبان متفاوتی است.
”جهان‌مجازی“ یا ”فضای مجازی“ از ظرفیت‌های ساختاری برخوردار است که همین ظرفیت‌ها، تمایز و کارکردهای متفاوتی را در مقایسه با جهان فیزیکی فراهم می‌کند.
در این مقاله تلاش می‌شود ابعادی از منطق فضا و شهرهای مجازی با تأکید بر کار مجازی تبیین شود. بدون فهم این منطق تولد فضاهای مجازی نه تنها مشکلات ما را حل نمی‌کند، بلکه پیچیدگی و افزایش هزینه‌ها را به دنبال می‌آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The logic of virtual cities and the concept of virtual works: the necessity of virtual cities

چکیده [English]

The development in communication as well as the advent of virtual world such as the Internet and weblogs, chat rooms, Emails, etc has made a new virtual world beside the real world. Of course the logic in virtual world compare to real world has deferent meaning, thus understanding these two different worlds needs different languages.  
Virtual world or virtual space (cyberspace) needs structural capacities, so compare to real world these kinds of capacities are different in functions. In this paper, dimensions of virtual logic as well as virtual cities emphasis on virtual works have been considered. Understanding these kinds of logics can help us to solve the problems of the virtual spaces, of course it can be useful to reduce the costs and complexity of using the space

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual world
  • Real world
  • Virtual Space
  • Logic and Evils of Cyberspace (Virtual Space)