نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ نوشته : محمد سلطانی فر و شیرین پورآزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خبرنگاران تولیدکننده خبر ومنتشرکننده آن در بُعد وسیع و شاید در اقصی نقاط جهان هستند. خبرنگارانی که هرکدام با در نظر گرفتن منافع صاحبان خود چندین هزار خبر را آن‌گونه که می‌خواهند، تولید و مخابره می‌کنند. در چنین فضای رقابتی میزان و کیفیت تهیة خبر می‌تواند ضمن جذب مخاطبان بیشتر، واقعیت‌ها را خلق کند. ارتقای سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران به‌عنوان بدنة اصلی تولید خبر نه‌تنها از منفعل‌بودن، یا تدافعی عمل‌کردن آنان جلوگیری می‌کند بلکه باعث می‌شود جریان خبری را هدایت کنند.
پژوهش حاضر به بررسی سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران و نقش آن در ارتقای کیفی تولید خبر می‌پردازد. اطلاعات به‌دست آمده از 50 دبیر و خبرنگار یکی از مراکز صداوسیمای استانی به‌صورت تمام‌شمار بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد میزان سواد رسانه‌ای خبرنگاران و دبیران 34درصد در حد متوسط، 30درصد در حد کم و 16درصد در حد زیاد ارزیابی شده‌است. رابطة معناداری بین سواد رسانه‌ای و تولید خبری وجود دارد. به‌عبارتی هرچه سواد رسانه‌ای بالا می‌رود، کیفیت تولید خبری خبرنگاران نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها