نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ نوشته : محمد سلطانی فر و شیرین پورآزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خبرنگاران تولیدکننده خبر ومنتشرکننده آن در بُعد وسیع و شاید در اقصی نقاط جهان هستند. خبرنگارانی که هرکدام با در نظر گرفتن منافع صاحبان خود چندین هزار خبر را آن‌گونه که می‌خواهند، تولید و مخابره می‌کنند. در چنین فضای رقابتی میزان و کیفیت تهیة خبر می‌تواند ضمن جذب مخاطبان بیشتر، واقعیت‌ها را خلق کند. ارتقای سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران به‌عنوان بدنة اصلی تولید خبر نه‌تنها از منفعل‌بودن، یا تدافعی عمل‌کردن آنان جلوگیری می‌کند بلکه باعث می‌شود جریان خبری را هدایت کنند.
پژوهش حاضر به بررسی سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران و نقش آن در ارتقای کیفی تولید خبر می‌پردازد. اطلاعات به‌دست آمده از 50 دبیر و خبرنگار یکی از مراکز صداوسیمای استانی به‌صورت تمام‌شمار بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد میزان سواد رسانه‌ای خبرنگاران و دبیران 34درصد در حد متوسط، 30درصد در حد کم و 16درصد در حد زیاد ارزیابی شده‌است. رابطة معناداری بین سواد رسانه‌ای و تولید خبری وجود دارد. به‌عبارتی هرچه سواد رسانه‌ای بالا می‌رود، کیفیت تولید خبری خبرنگاران نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Media Literacy of Reporters and Editors in Promoting Qualityof News Products

چکیده [English]

Reporters are producers and publishers of news stories in a broad dimension and maybe in various corners of the world. Reporters produce and put on line thousands of news stories as they like, while taking into consideration the interests of their owners. Under such competitive circumstances, the amount and quality of stories can both attract more audience and establish the realities. Promotion of media literacy of reporters and editors -- as the main body of news production – not only can prevent their passiveness but also make them guide the news flow.
This paper deals with review of media literacy of editors and reporters and their role in promoting the quality of news products. Information gained from 50 editors and reporters of one of the provincial centres of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) indicates 34 percent  have media literacy level of average, 30 percent little and 16 percent very high. There is a meaningful relationship between media literacy and news production. In other words, the higher the media literacy level the higher the quality of news stories production will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • reporter
  • editor
  • News